જેસલ તોરલની સમાધિ વચ્ચે થોડો જ અંતર રહ્યું છે બંને મળી જશે તો શું થશે જુઓ - Kitu News

જેસલ અને તોરલની સમાધિ વચ્ચે બસ હવે થોડો જંતર છે જો બંનેની સમાધિ ભેગી થઈ જશે તો પૃથ્વી પર થશે મહા તાંડવ મિત્રો

તમે બધાએ બાળપણમાં આ વાત જરૂર સાંભળી હશે ખરું ને પણ મિત્રો આ વાત પર કેટલું સત્ય છે ચાલો આપણે વિસ્તારથી

જાણીએ મિત્રો પૂછતી લગભગ 40 કિલોમીટરના અંતરે અંજારના મેં એક ગામ આવેલું છે જ્યાં પહેલાના જમાનામાં થઈ ગયેલ સતી

તોરલ અને લૂંટારો બાદમાં સાધુ બનેલ જેસલની સમાધિ આવેલી છે આ ગામનું નામ પહેલા અંશે પણ હતું પરંતુ સમયની સાથે

સાથે તેનું નામ બદલાય ને અંજાર થઈ ગયું કહેવાય છે કે 14 મી સદીના મધ્યભાગમાં ધરતીનો કાળો ના ગણાતો sesal જાડેજા

માનતાળ માણસોને મારવા રૂટપાટ કરવી કુંવારી ખેતરોનો પાક લડી લેવો ઢોર ઢાંખરને ઉપાડી જવા આ બધી જ બાબતો તેના

માટે સામાન્ય હતી જેસલને એક વખતે જે વસ્તુ પસંદ આવે તે તેને મેળવીને જ જમતો હતો પણ એકવાર ભાભીના કડવા વીણે આ

જાડેજા ના અભિમાન ને કરી દીધા ને જે કહ્યું તે કરી બતાવવા માટે નીકળી પડ્યા શાસત્ય જીના ઘરે જ્યાં મિત્રો કહેવાય છે કે તે

સમયે સૌરાષ્ટ્રના સલડી ગામના શાસતીયાજીની તોરી નામની ઘોડી સતી તોરલ અને તલવાર વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત હતા તેથી આ

બધું લૂંટવાના ઇરાદે જેસલ અહીં પહોંચી ગયો પરંતુ શાસત્ય જીના ઘરે પહોંચતા જ રાત થઈ ગઈ હતી ને વચન પણ ચાલુ હતા

તેથી તે ઘોડામા જઈને છુપાઈ ગયો માણસ તો અવાજ સાંભળી તેમની ગોળી છેલ્લે થી રાસ તોડીને સાસતિયા પાસે પહોંચી ગઈ વખતે પાછી તેને લાવીને ખીલે ચડી દીધી તે વખતે ખીલાની સાથે જેસલનો હાથ પણે ચડાઈ ગયો પરંતુ તેને જરા પણ અવાજ કર્યો

ન હતો સવારે જ્યારે પ્રસાદ વહેંચાયો ત્યારે એક જણનો પ્રસાદ વધ્યો તે વખતે કોઈપણ માપવી ના પ્રસાદ બનાવવામાં આવતો હતો ને ત્યાં જેટલા લોકો હોય તેમને પૂરો પાડતો હતો ન જરાય વધતો કે ના ઘટતો ભગત ચિંતામાં પડી ગયા હોળીનો અવાજ

સાંભળીને કે ઘોડાર પાસે ગયા અને જોયું તો જેસલો હાથ ખિલ્લાની સાથે જોડાયેલો હતો. આ જોઈને ભગતે જેસલની બહાદુરીના વખાણ કરી મુક્ત કર્યો ને પ્રસાદ આપ્યો. જેસલે તેમની પાસે ઘોડી સતી તોરલ અને તલવાર ની માંગ કરીએ તો ભગતે કહ્યું કે જો તું

અધર્મનો રસ્તો છોડી ધર્મનો રસ્તો સ્વીકારે તો હું તારી માંગણી પૂરી કરવા તૈયાર છું જેસલે આ વાતનો સ્વીકાર કર્યો ને તેમની ઘોડી અને પત્નીને લઈને ત્યાંથી જ ચાલ્યો રસ્તામાં દરિયો પાર કરવાનો હતો. નામની અંદર બેસતા ની સાથે જ ભયંકર વાવાઝોડું

શરૂ થઈ ગયું ને ના હાલરડું અલગ થવા લાગી સતી તોરલે તે વખતે જેસલને તેણે કરેલા પાપ યાદ દેવડાવ્યા ને તેણે જીવનનું રહસ્ય સમજાવ્યું જેસલને તેનું જ્ઞાન થતાં જ તેણે પાપનો માર્ગ છોડી ભક્તિનો માર્ગ અપનાવ્યો તે જ જેસલ તોરલની સમાધિ આજે

અંજારમાં સ્થિત છે અહીંયા હજારોની સંખ્યામાં લોકો દર્શન કરવા માટે આવે છે અને લોકોનું માનવું છે કે આ બંને સમાધિ ધીરે ધીરે ખસતી રહે છે અને જે દિવસે બંને સમાધિ એકબીજાને સ્પર્શ કરી લેશે ત્યારે દુનિયાનો વિનાશ થશે આ વાત કેટલી સત્ય છે એ કોઈ જાણતું નથી મિત્રો તમે આ બાબતે શું કહેવા માંગો છો આ સત્ય છે કે ખોટું નીચે કોમેડી જરૂર કરજો

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *