મોગલ ના પરચા બિનપરંપરાગત છે. મોટી સંખ્યામાં મુઘલ ભક્તો મોગલના નિવાસસ્થાને દર્શન માટે આવે છે. જે કોઈ પણ મોગલના

દરવાજે આવીને માથું નમાવે છે તે ભક્તોના જીવનમાંથી મોગલને તમામ દુ:ખો દૂર કરીને ભક્તોના જીવનને ખુશીઓથી ભરી દે છે. મા મોગલ

આજે પણ ઘણા ભક્તોને સાક્ષાત પરચા આપે છે.મા મોગલ ખરેખર કચ્છના કબુરાઉમાં રહે છે અને મણિધર બાપુ પણ વર્ષોથી તેમની સેવા

કરવા ત્યાં છે. અહીં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો આવે છે અને મુગલ આસ્થામાં આસ્થા રાખે છે. મુઘલો પણ તેમના ભક્તોની નિષ્ઠાપૂર્વક

રાખેલી માન્યતાઓને પૂર્ણ કરે છે.તાજેતરમાં મોરબીમાં રહેતો જયંતિ પટેલ નામનો યુવક પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરવા મુઘલોના ઘર કબરાઈ

આવ્યો હતો. જયંતિભાઈ તેમની ઈચ્છા પૂરી કરવા આવ્યા હતા. જયંતિભાઈએ મા મોગલના મંદિરે આવીને મા મોગલના દર્શન કર્યા,

ત્યારબાદ મણિધર બાપુના દર્શન કર્યા અને તેમને 20 હજાર રૂપિયા આપ્યા.મોરબીના જયંતિભાઈએ મણિધર બાપુને જણાવ્યું હતું કે હું જે માનતો હતો તે મંતા મંગલે પુરો કર્યો તેથી હું મારી મંતા પુરી પૂરી કરવા મોગલ આવ્યો છું. યુવકની વાત સાંભળીને મણિધર બાપુએ જયાનીબહેનને 20 હજાર રૂપિયા પરત કર્યા હતા.
તેણે પૈસામાં એક રૂપિયો ઉમેર્યો અને કહ્યું કે આમાંથી અડધા પૈસા તમારી દીકરીને અને અડધા તમારી બહેનને આપો. મોગલમાં ભક્તો ભાવના ભૂખ્યા છે, ભેટ નથી.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *