એક યુવક માનતા પૂરી કરવા 11 હજાર રૂપિયા લઈને આવ્યો મોગલ ધામ, મણીધર બાપુ મળ્યા અને થયું એવું કે - Kitu News

સાચા દિલથી જે પણ માતા મોગલ ને યાદ કરે છે તેને માતા મદદ અચૂક કરે છે. માતા દરેક ભક્તોની માનતા સ્વીકારે છે અને ભક્તોનું જીવન પણ ધન્ય બને

છે. એવા પણ અનેક દાખલા છે જેમાં 60 વર્ષની ઉંમરે પણ ભક્તોને સંતાન પ્રાપ્તિ થઈ હોય.આવો જ એક ચમત્કાર લોકોએ મોગલ ધામમાં તાજેતરમાં જોયો.

અહીં એક યુગલ 11000 રૂપિયા લઈને પોતાની માનતા પૂરી કરવા આવ્યો હતો. તેની સાથે જે થયું તે જાણીને ભક્તો પણ જય માં મોગલ બોલી ઉઠ્યા અને

મોગલ ધામ જય મા મોગલ ના નાદ થી ગુંજી ઉઠ્યું.આ યુવકને મણીધર બાપુ મળ્યા અને તેણે જણાવ્યું કે તે 11 હજાર રૂપિયા લઈને પોતાની માનતા પૂરી

કરવા આવ્યો છે. તેણે મણીધર બાપુને 11 હજાર રૂપિયા આપ્યા અને આશીર્વાદ લીધા.યુવકે આશીર્વાદ લીધા કે તરત જ મણીધર બાપુએ તેણે આપેલા 11

હજાર રૂપિયાની ઉપર એક રૂપિયા ઉમેરીને બધા જ રૂપિયા યુવકને પરત કરી દીધા. ત્યાર પછી મણીધર બાપુએ કહ્યું કે આ રૂપિયા તેની બહેનને તે આપી દે. આ શબ્દો સાંભળીને યુવક આશ્ચર્યમાં પડી ગયો.

ત્યારે મણીધર બાપુએ કહ્યું કે તેની માનતા પૂરી થઈ તે કોઈ ચમત્કાર નથી. તેણે માતા મોગલ માં આસ્થા રાખી અને માતા મોગલ એ તેની ઈચ્છા પૂરી કરી છે. માતા મોગલ ને બસ એટલું જ જોઈએ છે કે ભક્તો તેના પર શ્રદ્ધા રાખે.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *