અમરેલીના લોકો ખજૂર ભાઈ સાથે આવું કર્યું. - Kitu News

મારી નંબર પ્લેટ છે એ તોડી નાખી અને આજે તોડી નાખ્યો એટલે અમરેલીના તમામ લોકોને મને નવી ગાડી લઈ દેવી પડશે અને

એના લીધે બધા જ લોકો હેરાન થયા અને મારી ગાડીમાં પાડી દીધા કાલે કરાવવાનું છે ત્રણ લાઈવ પ્રોગ્રામ હતા આ ત્રણેય

પ્રોગ્રામ શાંતિપૂર્ણ પૂરા થયા હતા પણ તેઓ છેલ્લે અમરેલીમાં ગયા હતા તે સમયે તેમને ખૂબ જ તકલીફનો સામનો કરવો પડ્યો

હતો નીતિનભાઈ નું કહેવું કેવું છે કે મને થોડી તકલીફ પડે તો હું સહન કરી શકું છું પણ જ્યારે નાના બાળકો મને મળવા માટે

આવ્યા હોય અને આવી પેટનો શિકાર બની મને જરાય નથી ગમતું અને આ વ્હાઇટ શર્ટ વાળા વ્યક્તિ છે તેઓ લોકો પર ખૂબ જ ગુસ્સે થઈ રહ્યા છે તે મને જરાય નથી ગમતું. કારણકે હું આ પબ્લિક અને મારા ચાહકો તે જ આજે આગળ આવ્યો છું તમારા

બધા માટે ગરીબો માટે કાર્ય કરી રહ્યો છું અને એના લીધે અને નીતિનભાઈ જાણીને ખૂબ જ તકલીફ પડી હતી કે જો મને તકલીફ

પડે એનો મને જરાય વાંધો નથી પણ જે નાના નાના ભૂલકાઓ મને મળવા આવે છે આ પેટની અંદર કચરાઈ જાય છે અને મારી ગાડીની નંબર પ્લેટ પણ તોડી નાખવામાં આવી છે અને સાઈડ ગ્લાસ પણ તોડી નાખવામાં આવે છે પણ મને એનાથી જરાય

દુઃખ નથી કંપનીના લોકોનો ખૂબ જ પ્રેમ મળે છે મારી નંબર પ્લેટ છે એ તોડી નાખી અને આજે બોનેટ વિન્ડો છે મને નવી ગાડી

લીધી હશે મસ્તી કરું છું પણ આજે અમરેલીમાં ખૂબ જ મજા આવી બસ ખાલી મિસ મેનેજમેન્ટ થયું એ મને દુઃખ થયું કે બોડીગાર્ડ આજે અને એના લીધે બધા જ લોકો એરંજાને મારી ગાડી નંબર પણ ખૂબ મજા આવી આજનો દિવસ શુભ રહ્યો આખો

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *