ખેડૂતો માટે 06 મોટા સમાચાર 14sept - Kitu News

આપ સર્વે મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું

મિત્રો આજના સમાચાર તમામ ખેડૂત મિત્રોએ જાણવા ખૂબ જ જરૂરી છે

કારણ કે મિત્રો આજે ખૂબ જ અગત્યના સમાચાર સામે આવ્યા છે

તો મિત્રો જે મિત્રો હજી સુધી આપણી ખેડૂતો ચલાલા સબ કામ નથી કરી તે તમામ મિત્રોને હું વિનંતી કરું છું

કે મિત્રો આપણી ખેડૂતની આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને મિત્રો બાજુમાં રહેલું

ઘંટડીનું બટન પણ દબાવી દેજો જેથી સૌથી પહેલા તમારા સુધી વડીયો પહોંચી

જાય તો મિત્રો સૌથી પહેલા સમાચાર ઉપર નજર કરીએ તો મિત્રો રાજ્યની

અંદર 13 9 20122 એટલે કે ગઈકાલથી નવું નક્ષત્ર બેસી ગયું છે મિત્રો આ નક્ષત્ર નું નામ છે

ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્ર અને મિત્રો આ નક્ષત્ર 27 9 2022 સુધી ચાલશે મિત્રો આ નક્ષત્રનું વાહન ગધેડું છે

અને મિત્રો કહેવામાં આવે છે કે જો વર્ષે વોતરા તો કાઢી નાખે છોતરા અને મિત્રો જો વર્ષે હોતરા તો જાણ નખાય કુતરા મિત્રો આ

કહેવત નો અર્થ શું છે તેની વાત કરીએ નક્ષત્રના સમયે બધા ખાદ્ય પાકો પાકવાની અવસ્થામાં હોય છે અને મિત્રો જુઓ ઉતરમાં

વધુ વરસાદ પડે તો આ બધા જ પાકો સડી જાય છે જેને મિત્રો કુતરા પણ ખાતા નથી તેથી જ મિત્રો કહેવામાં આવે છે કે જો વર્ષે

વોતરા તો ધન નખાય કુતરા અને મિત્રો એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે ઓતરા ની અંદર ભારે વરસાદ પડે છે જે તે જ કહેવામાં

આવ્યું છે જો વર્ષે ઉતર્યા તો કાઢી નાખે છોતરા તો મિત્રો 13 તારીખ છે નક્ષત્ર બેસી ગયું છે અને 27 તારીખ સુધી આ નક્ષત્ર

ચાલશે જેનું વાહન મિત્રો છે ત્યાર પછીના મિત્રો સમાચાર ઉપર નજર કરીએ તો મિત્રો ખેડૂતો પોતાના પાકનો સંગ્રહ ન કરવાને

કારણે મિત્રો તેના પાકનું નુકસાન થઈ જતું હોય છે મિત્રો વરસાદના સમયે ભારે વરસાદ પડી જાય છે તો મિત્રો માવઠું ક્યારેક પડી

જાય છે ત્યારે મિત્રો વાવાઝોડાને કારણે તેના પાકનું સંગ્રહ થતું નથી જેને કારણે મિત્રો તેનો પાક નુકસાન પામે છે જેને ધ્યાને રાખીને મિત્રો રાજ્ય સરકારે એક યોજના અમલમાં લાવી છે મિત્રો આ યોજનાનું નામ છે પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર યોજના અંતર્ગત મિત્રો

ખેડૂતોને પોતાના ખેતરમાં ગોડાઉન બનાવવા માટે સહાય કરવામાં આવશે તો મિત્રો ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં જો ગોડાઉન બનાવી દે તો તેનો પાકનું સંગ્રહ ત્યાગ કરી શકશે અને જ્યારે તેના પાકને વેચવું હોય ત્યારે મિત્રો તે ગોડાઉન માંથી કાઢીને

પોતાના પાકને વેચી શકે છે તો મિત્રો એક ખાસ યોજના ખેડૂતો માટે લાવવામાં આવી છે જેથી ખેડૂતોને ચોમાસા વાવાઝોડા તમામ સમયે તેના પાકનું ભારે જ નુકસાન થતું હોય છે તે નુકસાન થતું બચી જાય તો મિત્રો આ યોજનાની અંદર જે ખાસ વાત છે

તેની વાત કરીએ તો મિત્રો શું સહાય મળવા પાત્ર રહેશે તો મિત્રો ખેડૂતોને પોતાના ખેતરમાં ન્યૂનતમ 330 ફૂટ વિસ્તારમાં ગોડાઉન બનાવવા માટે ગુજરાત સરકારે એક જ તબક્કામાં 50 હજાર રૂપિયાની તમને સહાય કરશે જેથી ખેડૂતો પોતાના પાકોને આ

સેડની અંદર સાચવી શકશે મિત્રો જ્યારે બજારમાં સારો એવો ભાવ આવે ત્યારે મિત્રો ખેડૂતો પોતાના પાકોને વેચી શકે છે આ મિત્રો ખેડૂતો માટે આ યોજના ખૂબ જ ફાયદાકારક રહેવાની છે તો જે ખેડૂત મિત્રોએ આ યોજનામાં લાભ લેવો હોય તો આઇ

ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર જેને મિત્રો અરજી કરવાની રહેશે તો મિત્રો 330 ફૂટ વિસ્તારમાં ગોડાઉન બનાવવા માટે તમને 50,000 મળે છે મિત્રો આ ગોડાઉનની અંદર ટાઢ તડકો ચોમાસું આવી જાય વરસાદ પડી જાય વાવાઝોડું થઈ જાય તમામની અંદર તમારા પાકનું

રક્ષણ થશે મિત્રો તમારા પાકને જ્યાં સુધી ગોડાઉનમાં રાખવો હોય ત્યાં સુધી રાખી શકશો જ્યારે બજારમાં સારા એવા મળે ત્યારે તમારા પાકને વેચી શકશો તો તમારા માટે આ ખૂબ જ સારી એવી યોજના કહી શકાય ત્યાર પછીના મિત્રો સમાચાર ઉપર નજર

કરીએ તો મિત્રો તલાટી મંત્રીઓ માટે ખુશ ખબર આવી ગઈ છે મિત્રો રાજ્યમાં ફરજ બજાવતા જેટલા પણ તલાટી કમ મંત્રીઓ છે તેમના માટે સારા સમાચાર આવી ગયા છે મિત્રો તલાટી કમ મંત્રીઓની વિવિધ રચનાઓને ધ્યાને રાખતા રાજ્ય સરકારે તેમના

બધાની અંદર હવે વધારો કરવાનો મોટો ઠરાવ કરો છે મિત્રો પહેલા તલાટી કમ મંત્રીઓને દર મહિને ₹900 નું માસિક ભથ્થું આપવામાં આવતું હતું જે મિત્રો હવે વધારે ને તલાટી કમ મંત્રીઓને દર મહિને મિત્રો 3000 રૂપિયા આપવામાં આવશે સીધું 900

રૂપિયાથી 3000 રૂપિયા કરી દેવામાં આવ્યું મિત્રો આ મોટો વધારો કરવામાં આવ્યો છે અને મિત્રો આ નિર્ણય મિત્રો 13 સપ્ટેમ્બર થી કરવામાં આવ્યું છે 13 સપ્ટેમ્બર થી તલાટી કમ મંત્રીઓનું પત્તું વધારી દેવામાં આવ્યું છે તો તમામ તલાટી કમ

મંત્રીઓ માટે મોટા ખુશીના સમાચાર આવી ગયા છે ત્યાર પછીના સમાચાર જોઈએ તો મિત્રો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતોએ વીમા કંપનીઓ પાસેથી વીમો તો લીધો છે પોતાના પાકનું વીમો લીધો છે પરંતુ વીમા કંપનીઓ તેના પાકનું પૂરતું વળતર આપતી

નથી ત્યારે મિત્રો ખેડૂતોએ આ અંગે હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી હતી અરજી કરવાની લીટી સામે વીમા કંપનીઓ પણ અરજી કરી હતી મિત્રો વીમા

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *