આ મંદિરમાં નિઃસંતાન દંપતીની માનતા પૂર્ણ થાય છે, જ્યાં ભક્તો તેમના દર્શન કરીને જ ધન્યતા અનુભવે છે. - Kitu News

આપણા દેશમાં અનેક દેવી-દેવતાઓના મંદિરો છે, આપણા ગુજરાતમાં પણ સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિને સંતોની ભૂમિ કહેવામાં આવે છે, આજે આપણે સૌરાષ્ટ્રના

માત્ર એક જ મંદિરની વાત કરીશું.આજે આપણે કાઠિયાવાડના એવા જ કડુકા ગામની વાત કરીશું. આજે આપણે તે મંદિર વિશે વાત કરીશું જ્યાં ખેતલા

આપા તેમની એક ઝલક આપે છે, તેની બાજુમાં મોમાઈ માતાનું મંદિર છે.આ મંદિરમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો આવે છે. મંદિરમાં આજ સુધી સાપ ફરતા

હોવાનો રેકોર્ડ છે પરંતુ આજ સુધી કોઈને નુકસાન થયું નથી. આ મંદિરમાં સૌથી મોટો મેળો શ્રાવણ મહિનામાં નાગપાંચમના દિવસે ભરાય છે.ઘણા ભક્તો

સંતાન પ્રાપ્તિમાં પણ માને છે. માન્યતા પૂર્ણ થયા પછી, તેઓ તેમના બાળકોને મંદિરમાં દર્શન માટે લઈ જાય છે. આ મંદિરમાં રહેવાની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ મંદિરમાં 24 કલાક પ્રસાદી ચાલુ રહે છે. મિત્રો સાથે પણ શેર જરૂર કરો.

આપણા દેશમાં અનેક દેવી-દેવતાઓના મંદિરો છે, આપણા ગુજરાતમાં પણ સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિને સંતોની ભૂમિ કહેવામાં આવે છે, આજે આપણે સૌરાષ્ટ્રના

માત્ર એક જ મંદિરની વાત કરીશું.આજે આપણે કાઠિયાવાડના એવા જ કડુકા ગામની વાત કરીશું. આજે આપણે તે મંદિર વિશે વાત કરીશું જ્યાં ખેતલા

આપા તેમની એક ઝલક આપે છે, તેની બાજુમાં મોમાઈ માતાનું મંદિર છે.આ મંદિરમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો આવે છે. મંદિરમાં આજ સુધી સાપ ફરતા

હોવાનો રેકોર્ડ છે પરંતુ આજ સુધી કોઈને નુકસાન થયું નથી. આ મંદિરમાં સૌથી મોટો મેળો શ્રાવણ મહિનામાં નાગપાંચમના દિવસે ભરાય છે.ઘણા ભક્તો

સંતાન પ્રાપ્તિમાં પણ માને છે. માન્યતા પૂર્ણ થયા પછી, તેઓ તેમના બાળકોને મંદિરમાં દર્શન માટે લઈ જાય છે. આ મંદિરમાં રહેવાની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ મંદિરમાં 24 કલાક પ્રસાદી ચાલુ રહે છે. મિત્રો સાથે પણ શેર જરૂર કરો.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *