મિત્રો આજનો વિડીયો ખાસ કરીને જેના ઘરની અંદર મા લક્ષ્મીની આગમન થતું હોય એમ કહી શકાય કે આવક કરતા વધારે હોય કરજો ખૂબ વધી ગયો હોય સાથે જે કાર્ય કરે છે ઘણા બધા પ્રશ્નો આવ્યા હતા કે અમે ખૂબ કામ કર્યો છે છતાં અમારા ઘરે

વધારે છે મા લક્ષ્મી મુકવા જઈ રહ્યો છું એ શ્રાવણ માસમાં કરવાનો છે જે ભાવથી આપ પૂજા કરો છો તમારા જીવનની અંદર આવું ઉત્તમ ફળની પ્રાપ્તિ કરાવે છે નક્ષત્ર છે અને આ ક્ષેત્રિયુ અને પુષ્ય નક્ષત્ર ના દિવસે તો આપણા જીવનમાં મહાલક્ષ્મી નો આગમન

પણ થશે અને આપને મનોકામના ભગવાન મહાદેવની કૃપાથી મિત્રો આ માસની અંદર કરેલી ઉપાસના શરૂઆત કઈ રીતે કરવાની છે તો સૌથી પહેલા આપને ભગવાન શિવના મંદિરે જવાનું છે સાથે કઈ કઈ વસ્તુ લઈ લેવાની છે એ બરાબર લખી લ્યો

ઘણા સાંભળતા નથી પછી કોલ આવે છે આ પ્રશ્ન કરવા માગીએ છીએ પણ વીડીયાનો પ્રશ્ન છે ત્યાંથી તમને ઉત્તર જરૂર મળશે સમય સાથે ઉત્તર મળશે પણ વિડીયો બરાબર સાંભળશો તો તમારા પ્રશ્નો નહીં કરવો પડે એક વખત બે વખત ત્રણ વખત આ

રીતે ધીરજપૂર્વક શાંતિપૂર્વક સાંભળશો આપના પ્રશ્નનો ઉત્તર મળી જશે ઘણી વખત એવું બને છે સૌથી પહેલા મિત્રો જ્યોતિષ જોવાનો જે સમય છે આપને કોલ કરવાનો સમય છે સાથે સૂચનાનું જે પટ્ટી આવે છે ત્યાં પણ લખેલું હોય છે કે જ્યોતિષ જોવાનો

જે સમય છે સવારે 10:00 બપોરના 1:00 વાગ્યા સુધી છે સાંજે 5:00 રાત્રે 9:00 વાગ્યા સુધી છે મુલાકાત નો સમય પણ દેવામાં આવશે પણ મિત્રો જન્મકુંડળી આપણે બતાવ્યું હોય તો એ દક્ષિણા છે એટલે આપને કુંડલી આપને મોકલવું પણ આવશે અને જો

દેવામાં પણ આવશે ઓનલાઇન સાથે ઓફલાઈન માટે મારી ઓફિશિયલ ટાઈમ લઇ ફોન કરીને આપ આવી શકો છો જે વસ્તુ જોઈએ છે એમાં સૌથી પહેલા ચંદન અથવા અષ્ટગ ંધ સાથે બીલીપત્ર કેટલા મિત્રો 11 દૂધ સાથે મિત્રો જે બીલીપત્રના ફળ આવે

છે જેને પણ કહેવામાં આવે છે હવે સાથે આપણે ચોખા શંકર ભગવાનનું સુંદર મજાનો બનાવેલો પુષ્પની માળા અને જે શિવાલય આપ જાઓ છો જેટલા મંદિર સાથે છે જેટલી મૂર્તિઓ છે એમને પૂજા કરવા માટે આ સામાન્ય વસ્તુઓ આપણે ઘરેથી લઈ જવાની

છે સૌથી પહેલા આપના જે પણ શિવાલય છે એ સિવાયના દરેક દેવતાઓની પૂજા કરો ભગવાન ગણપતિજીની પૂજા કરો હનુમાનજી મહારાજની પૂજા કરો ભગવાનેશ્વરની પૂજા કરો કાચબો આપણે કહીએ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે એમની પૂજા કરો માં ગંગા ની પૂજા કરો તેની પૂજા કરો આ બધી પૂજા પરિપૂર્ણ થઈ જાય પછી ભગવાન શંકર ભગવાનની

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *