આજે આપણે વાત કરીશું કઈ ચોરી કરવાથી કયો જન્મ આપણને મળે છે

મિત્રો કોમેન્ટમાં સીતારામ જરૂરથી લખજો અને આગળ શેર જરૂર કરજો અને પૂરેપૂરું વાંચજો

આજે આપણે વાત કરીશું આ વિડીયો ખાસ વીડિયોની શરૂઆત કરતા પહેલા જો તમે હજુ સુધી કરી દો કર્મોના આધાર પર

નક્કી થાય છે પરંતુ ઘણી વખત ખોટું કાર્ય કરવાવાળા લોકો એવું વિચારતા હોય છે કે તેમને કોઈ જોતું નથી તો પછી શું પરેશાની

છે ત્યારે ચોરી કરી છે તો ક્યારેક પરિવારજનોની સાથે દગો કરતા હોય છે પરંતુ શું તમે જાણો છો કે બધા ઘરમાં આવી શકે છે તેના આધાર પર શિયાળ ગધેડો અને કુતરાના રૂપમાં જન્મ મળી શકે છે તેના આધારે કયો જન્મ મળે ત્યારે તેમની વિસ્તારપૂર્વક

જણાવ્યું હતું વેચવાથી એ જણાવ્યું હતું કે વ્યક્તિ સાથે સંબંધ રાખે તેને ભયાનક ભોગવવું પડે છે ત્યારબાદ એક અલગ અલગ ઘટકો પડે છે તેમને કહ્યું હતું કેસરીનો આદર કરવો જોઈએ ત્યારે પણ કોઈ સ્ત્રીને પરેશાન કરવી જોઈએ નહીંતર આવું કરનાર

વ્યક્તિએ સૌથી પહેલા ફેરિયાણા રૂમમાં જન્મ લેવો પડે ત્યારબાદ તે કૂતરો બને છે પછી શિયાળ ગીત સાપ અને કાગડો બને છે આ બધી અને ઓમાં જન્મ લીધા બાદ તેને મનુષ્યની વેદ્યાશીએ જણાવ્યું હતું કે મોટો ભાઈ પિતા તમને હોય છે એટલા માટે તે

હંમેશા આદરણીય છે ક્યારે પણ કોઈ પણ પરિસ્થિતિ માટેનો અનાદર કરવો નહીં નહિતર બંગલાના રૂપમાં જન્મ લેવો પડે છે તેનો જન્મકાળ દસ વર્ષનો હોય છે જો આ દરમિયાન તેની ઉપર કૃપા થાય તો તે આવતા જન્મમાં મનુષ્યમાં જન્મ લે છે યોગ્ય કાર્ય

છે પછી તે કાપડની હોય કે વસ્ત્રની તેના પરિણામ અવશ્ય ભોગવવા પડે છે કે ચોરી કરવી હંમેશા અયોગ્ય કાર્ય છે પછી તે કપડાની હોય કે વસ્ત્ર ની તેના પરિણામ અવશ્ય ભોગવવા પડે છે તેમને જણાવ્યું હતું કે જો કોઈ વ્યક્તિ કપડાને ચોરી કરીને આવતા જન્મમાં પોપટ બની છે પરંતુ ચોરી કરવાથી હંમેશા કૂતરાનું જન્મ મળે છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *