પેલા મુસ્લીમ છોકરા સાથે લગ્ન કર્યાં - Kitu News

તો દોસ્તો ફાઈનલી આપીને મુસ્લિમ યુવક સાથે લગ્ન કરી લીધા છે ના દીકરી જે છે તમારી બેન ને તમારી દીકરીઓને બધી ના

વિડીયો બતાવજો અને બહેનો તો ખાસ જોજો જેના લગ્ન થયા પછી હું હાલત થાય છે ને જુઓ ગૌમાં જ ખવડાવે છે ભેંસનું માસ

ખવડાવે છે પછી આ દીકરીએ વાયરલ કર્યો વિડિયો પણ આ વખતે જુઓ અમુક લોકોને એમ હોય કે આમ તેમ આપણે કોઈ

ધર્મના વિરોધી નથી આપણે બધા માણસ છે પણ એક આ વિડીયો પૂરું કરી દીધું છે લગ્ન તો કર્યા પરંતુ જે પાછળ નો વિડીયો

વાયરલ કરીને મિત્રો છે તો મિત્રો વીડિયો છેલ્લે સુધી હું તમને બધું હમણાં સંભળાવું છું તમે આને વિશે શું કહેવું એ પણ જણાવજો

. પહેલા હરગ પદો છે અને લગ્ન કર્યા આ વિડીયોની અંદર તમે જોઈ શકો છો યુવક છે યુવકનું નામ પણ તમને હમણાં બોલશે પછી

જે હાલત થઈ છે દીકરીને થોડા મહિના પછી એના વિશે ડિગ્રી ખૂબ જ મોટા ગંભીર અને વિડીયો બનાવે છે આ લોકો મને આવું ખવડાવે છે અને આવું કરાવે છે ખુદ છે તમે ખુશ સાંભળી લેજો જુઓ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *