મંદિરમાં આવી ભૂલો બિલકુલ પણ કરવી જોઈએ નહિ, મંદિરમાં દર્શન કરવા જવાનું પુણ્ય ક્યારેય તમને નહિ મળે - Kitu News

પુણ્ય પણ પ્રાપ્ત થાય છે નહીં અને જોર જોરથી બોલવું જોઈએ અથવા તો બોલો છો

તો તેનાથી લોકોના ધ્યાનમાં અર્જન્ટ થાય છે અને તમને દોસ્ત લાગે છે માન્યતાઓ અનુસાર મંદિરમાં ભગવાનના દર્શન માટે થતા

સમયે મનમાં ભક્તિ ભાવની સાથે જ મંદિરમાં જ્યારે કોઈ ભક્ત ભગવાનના દર્શન કરી રહેલો હોય તો તેમની આગળથી નીકળવું

નહીં અને તેમની સામે ઊભા રહી જવું નહીં ઘણા લોકોને જાણ નથી હોતી કે પરિક્રમા કઈ તરફથી કરવી જોઈએ અને તેઓ ઉલટી

પરિક્રમા કરતા હોય છે એટલા માટે ધ્યાન રાખવું કે પરિક્રમા હંમેશા ઉલટા હાથ તરફથી શરૂ કરીને ખતમ કરવી જોઈએ વળી જો

તમે કોઈ શિવ મંદિરમાં છો તો શિવલિંગની અડધી પ્રેમ મંદિરમાં પહેરીને અથવા તો ચામ ડાની શાસ્ત્ર અનુસાર માનવામાં આવી

છે કે ચામુડ તેમાં મંદિરમાં ચામડાની કોઈપણ વસ્તુ લઈ જવાથી પાપ લાગે છે અને તેના પોતાની પૂજા નું ફળ પ્રાપ્ત થતો નથી

સહન કરવું મનુષ્ય માટે સરળ વાત હોતી નથી એટલા માટે ક્યારે પણ મંદિરે જાવ તો ભગવાનની મૂર્તિની સામે ઊભા રહેવું નહીં

કારણકે ભગવાનની મૂર્તિ રહી હોય છે તો મિત્રો જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારા વીડિયોને લાઈક કરો મિત્રો સાથે શેર કરો

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *