મંગળવારે હનુમાનજીની પ્રિય વસ્તુ દ્વારા કરો પૂજા થશે જીવનમાં ચમત્કાર - Kitu News

હનુમાનજીને એવી કઈ વસ્તુ પ્રિય છે મંગળવારના સ્વામી હનુમાનજીને એવી કઈ વસ્તુ ચડાવી

કે જેથી પ્રભુની કૃપા પ્રાપ્ત થાય અને જીવનના દરેક માટે પ્રભુની કૃપાથી ભગવાન

શ્રી રામજી ની કૃપા પણ પ્રાપ્ત થઈ જાય એવા કયા મંત્ર છે એ વિશે પણ જાણીશું જવાબ

ના વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો શેર કરજો અને પહેલી વખત જોઈ રહ્યા છો

તો સબ્સ્ક્રાઇબ કરી લેજો જેથી આવનાર નવા વિડીયો ની માહિતી આપ સુધી શકે

ધન્યવાદ મિત્રો કલયુગમાં હનુમાનજી જ આરાધ્યદેવ છે હનુમાનજી સર્વે નિવારણ

કરનાર દેવ છે રુદ્રના અવતાર છે સંઘર્ષ વન છે ભગવાન હનુમાનજીની આરાધના

પૂજા કરવાથી એમાય ખાસ કરીને મંગળવાર અને શનિવાર તો ભગવાન હનુમાનજીની કૃપા

અવિરત ભક્ત ઉપર વરસથી રહે છે હનુમાનજીને મંગળવારના દિવસે કે શનિવારના દિવસે અમુક વસ્તુઓ ચડાવવાથી અનુમાન

જીની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે તુરંત એ કઈ વસ્તુ છે તે વિશે આપણે જાણીએ સૌપ્રથમ હનુમાનજીને ચડાવવામાં આવતું સિંધુ

હનુમાનજીને અત્યંત પ્રિય છે જે ભક્તો હનુમાનજીને સિંધુ જણાવે છે સિંદૂર ચઢાવવાની પણ એક અનેરી કથા છે જ્યારે હનુમાનજી

જુએ છે કે માતા-પિતા પોતાની રહ્યા છે ત્યારે હનુમાનજી માતા સીતાને પૂછે છે કે હે માતા આપ સિંદૂર મસ્તક ઉપર શા માટે

લગાડી રહ્યા છે ત્યારે સીધા માતા કહે છે કે તેમના પતિ એવા ભગવાન શ્રી રામજીની રક્ષા થાય તથા આયુષ્ય વધે તેમના પતિનું

હંમેશા કલ્યાણ થાય મંગળ થાય એ કામનાથી માંગમાં સીતાજી સિંદૂર કરે છે આખા શરીર ઉપર એ સિંદૂર કે જે નારંગી રંગનું

સિંદૂર છે તે લગાવી લે છે ત્યારે સીધા માતા કહે છે કે હે હનુમાન પુત્ર તમે આવી રીતે કેમ સિંદૂર લગાડો છો ત્યારે હનુમાનજીએ

કારણ પણ બતાવ્યું કે હે માતા તમે તો માંગમાં થોડુંક સિંદૂર પૂરો છો તો પણ ભગવાન મારા સ્વામી શ્રી રામજીની રક્ષા થાય છે તો

પછી હું તો આખા શરીરે સિંધુ લગાડું કે જેથી મારા પ્રભુની સદી રક્ષા થતી રહે કલ્યાણ થતું રહે મંગળ થતું રહે આયુષ્યમાં વૃદ્ધિ થાય આવા ભાવથી હનુમાનજીએ જ્યારે સિંદૂર લગાડી ત્યારથી કહેવાય છે કે હનુમાનજીને જે ભક્તો ચડાવે છે તેની સર્વે

મનોકામના પૂર્ણ થાય છે તેમના સર્વે સંકટો માટે છે માટે મંગળવારે કે શનિવારે હનુમાનજીને સિંદૂર અવશ્ય ચઢાવવું જોઈએ હવે સિંધુ ચડાવું કઈ રીતે? તો સિંદૂર હંમેશા પાન ના પત્તા ઉપર થોડુંક ચમચી એક રાખીને અથવા તો પેપર ના પત્તા ઉપર રાખીને

ભગવાન હનુમાનજીને સિંદૂર ચઢાવવું ઉત્તમ કહેવાય છે પરંતુ ખાસ યાદ રાખવું કે મહિલાઓએ ભગવાન શ્રી હનુમાનજીને સિંદૂર નર્કિત કરવું ભાઈઓ કરી શકે છે મહિલાઓએ માત્ર લાલ પુષ્પ ભગવાન શ્રી હનુમાનજીના ચરણોમાં અર્પિત કરી શકાય છે આ

ઉપરાંત બીજી વસ્તુ છે ભગવાન હનુમાનજીને ચમેલીનો તેલ અર્પિત કરાય છે ચમેલીના તેલમાં ખાસ એક સુગંધ હોય છે જે ભગવાન શ્રી હનુમાનજીને અત્યંત પ્રિય છે ચમેલીના વૃક્ષમાં પણ કહેવાય છે કે હનુમાનજીનો વાસ છે જો ચમેલીના તેલને ભગવાન

શ્રી હનુમાનજી ઉપર અર્પિત કરવામાં આવી સાથે સિંદૂર પણ અર્પિત કરવામાં આવે તો કહેવાય છે કે ભક્તોના તમામ કસ્ટમરકેર છે હનુમાનજી સમક્ષ ચમેલીના તેલનો દીપક પ્રથામાં આવે તો કહેવાય છે કે શત્રુનો નાશ થાય છે શત્રુ બાધા દૂર થાય છે એવું

મહિમા છે ચમેલીના તેલનો શ્રી હનુમાનજીને ચમેલી નું તેલ છે ભક્તો ચડાવે છે તો તેને મનમાં એકાગ્રતા પણ પ્રાપ્ત થાય છે આંખોમાં તેજ પણ વધે છે કારણ કે ચમેલીનું તેલ એ એક ઔષધી પણ છે આ ઉપરાંત શ્રી હનુમાનજીના મંદિરમાં જઈને લાલ કે

નારંગી રંગની ધજા ચડાવવામાં આવે તો કહેવાય છે કે હનુમાનજીની કૃપાથી સર્વે બાધા નષ્ટ થાય છે અને જીવનમાં જે કાર્યોમાં વિજ્ઞા આવે છે અથવા કાર્ય સંપન્ન થતા નથી અથવા કોઈ શત્રુ કે હિત શત્રુ આપણા જીવનમાં નડતર ઉભો કરે છે તેમાંથી છુટકારો

મળે છે અને હનુમાનજીના મંદિરમાં જઈને જે ધજા ચડાવવામાં આવે છે તેમાં સ્ત્રી રામ લખીને પણ જણાવવામાં આવે તો સંપત્તિમાં લાભ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *