આજે રાત્રે 12 વાગ્યા પછી આ રાશિ ના ઘરે પધારશે માતા લક્ષ્મી

િત્રો આજે રાત્રે 12:00 વાગ્યા પછી આ રાશિના ઘરે પધારશે માતા લક્ષ્મી

અને મા દુર્ગા જીવનમાં મળશે અપાર ધન સંપત્તિ અને સુખ સમૃદ્ધિ

મિત્રો આપણે ઘણા બધા દેવી દેવતાઓની અને આરાધના કરીએ

છીએ પરંતુ તે બધા જ દુર્ગાની મહેમાતો અપરંપાર છે હા મિત્રો મા

દુર્ગા તો અનાજ છે તેનો ના કોઈ આરંભ છે કે ના કોઈ અંત છે અને તે

જ આ સૃષ્ટિ માં આપણને મિત્રો માતૃકાનો સૌથી આ મિત્રો નવરાત્રીમાં

મા દુર્ગાના પૂજા કરવામાં આવે છે અને માતાના બધા જ નવ રૂપ અલગ

અલગ મહત્વ છે કેમકે નવરાત્રી કે વર્ષમાં બે વખત આવે છે એક ચિત્ર

નવરાત્રિ અને બીજી શાંતિ નવરાત્રી અને મિત્રો એવો મન માં આપ્યા નવરાત્રી

અને તેઓ આ નવ નવરાત્રી ભ્રમણ સ્વયં ક્રમાં નીકળે છે અને મિત્રો જે કોઈ

ફક્ત આ નવ દિવસોમાં સાચી શ્રદ્ધા અને ભક્તિના કરે છે તેને પ્રસન્ન કરે છે તો

માત્ર એટલા માટે નવરાત્રીના આ નવ દિવસોમાં માતૃ પ્રેતા અને સુખ માતાની

પૂજા તમારી જાણકારી માટે બતાવી દઈએ કે આ વખતની નવરાત્રી ખુબ જ

બતાવી અને મિત્રો 51 વર્ષો બાદ બની રહ્યો છે હા મિત્રો તમને બતાવી દઈએ

કે આ વખતે નવરાત્રીમાં પૂરા 51 વર્ષ શનિદેવ મકર રાશિ અને દેવ ધન રાશી સાથે જ મિત્રો નવરાત્રિના પ્રથમ દિવસથી જ કરશે

Leave a Comment