શરદપૂનમ નો દિવસ આ એક ઉપાય પરિવાર ની ગરીબી દૂર કરશે || - Kitu News

વર્ષની સૌથી મોટી પૂનમ એટલે કે શરદ પૂનમ આ વખતે શરદ પૂનમમાં બન્યો છે શુભ સંયોગ ધરતી ઉપર આવશે કુદમતા લક્ષ્મી

રાખી દો થોડા ચોખા બનશે બધા જ બગડેલા કાર્ય ધનની થશે વર્ષા દૂર થઈ જશે નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે તમારું પૂનમને શરદ

પૂનમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે આખું નામ વર્ષની સૌથી મોટી પૂનમ હોય છે ચંદ્રમાંથી અમૃતની વર્ષા થાય છે પૂનમના દિવસે

ચંદ્રમા ના કિરણો ઉપર રાખીને તેને પ્રસાદ ના રૂપમાં ગ્રહણ કરવાનો રિવાજ બતાવવામાં આવ્યો છે આવું કરવા થી આ કિરણો

આવી જાય છે અને આ ખીરને ખાવાથી નિરોગીકાયા પ્રાપ્ત થાય છે ખૂબ જ લાભ થાય છે આ દિવસે માતા લક્ષ્મીની પૂજા

આરાધના કરવામાં આવે છે આજના દિવસે માતા લક્ષ્મી અને ભગવાનનું પૂજન કરવાથી ઘરમાં સુખ સમૃદ્ધિ બની રહેશે અને

કષ્ટથી છુટકારો મળે છે માતા લક્ષ્મીનું પૂજન કરે છે તેના ઘરે માતા લક્ષ્મી પ્રવેશ કરે છે પૂનમના દિવસે 16 ગળામાં હોય છે આજના

દિવસે વ્રત કરવાથી તમારા જીવનમાં ચંદ્ર મજબૂત થાય છે જેને માનસિક અને આર્થિક આજના દિવસે ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા

કરવાથી દુઃખનો નાશ થાય છે અને સુખ અને પ્રાપ્તિ થાય છે આજના દિવસે બાદ રાતના સમયે ચંદ્ર ભગવાનની આપવાથી

જીવનમાં સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે રાત્રિના સમયે માતા લક્ષ્મી આરતી ઉપર ભ્રમણ કરે છે અને જે લોકો રાત્રે જાગીને પૂજન કરે છે

પણ નથી રહેતી શરદ પૂનમ દિવાળી કરતાં પણ વધારે મહત્વ ધરાવે છે મિત્રો આજના વીડિયોમાં બતાવવામાં આવેલો ખૂબ જ

આસાન અને અસરકારક ઉપાય બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ જરૂર કરજો ચોખા નાખવાના છે મિત્રો તમે જે ભગવાનને ભોગ લગાવ્યો હતો તેમાંથી થોડા ભોગ લઈને જળમાં નાખી દેવાનો છે ત્યાર પછી ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની છે કે ભોગ સ્વીકાર કરે

ત્યાર પછી તમારે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય આ મંત્રનું 108 વખત જાપ કરવો જોઈએ પૂનમના દિવસે ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણનું પૂજન કરવું જોઈએ આવું કરવાથી ભગવાન ખૂબ જ પ્રસન્ન થાય છે અને ઘરમાં સુખ સમૃદ્ધિ આવે છે અને

પવિત્રતાનો નાશ કરે છે ભગવાન વિષ્ણુના આમંત્રણ કર્યા પછી થોડી વખત આંખ બંધ કરીને મા લક્ષ્મી આવી રીતે સ્મરણ કરવો જોઈએ આવી રીતે કર્યા પછી ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણને પ્રાર્થના કરો બધા જ દુઃખ દૂર થાય એવી પ્રાર્થના કરો તો દૂર કરવાની

પ્રાર્થના કરો થાય તેવી પ્રાર્થના કરો વૃદ્ધિ થાય તેવી પ્રાર્થના કરો અને મિત્રો તમે હતો તેમાં થોડું દૂધ નાખ્યું હતું જે જગ્યા પર ચંદ્ર ભગવાન દેખાતા હોય ત્યાં જવાનું છે એટલે કે ચંદ્ર ભગવાનને ચડાવવાની છે ધારામાંથી ચંદ્ર ભગવાન દેખાય તેવી રીતે તમારે જળ

ચંદ્ર ભગવાનને ચડાવવાનું રહેશે તેને તમારે તે જગ્યા ઉપર તમે જ્યાં જળ ચડાવ્યો ત્યાં નીચે પાડી દેવાની છે ત્યાર પછી ચંદ્ર ભગવાનને પ્રણામ કરવાના છે અને ફરીથી થઈ શકે તો 108 વખત કરવો જોઈએ મિનિમમ તમારે 21 વખત તો જામ કરવાનો જ

છે ભગવાન અને માતા લક્ષ્મી પૂજા કર્યા પછી ચંદ્ર ભગવાનની ભક્તોના બધા જ કષ્ટ અને નાશ થાય છે બધા જ મનોકામના પૂર્ણ થાય છે અને જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારની ક્યારે પણ નથી રહે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *