માટલી મા રાખી દો આ બે વસ્તુ || - Kitu News

નમસ્કાર સ્વાગત છે તમારું સંસ્કારની વાતોમાં આજના વીડિયોમાં અમે તમને એવા ઉપાય બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે ઉપાયથી

તમારા ઘરની સંપત્તિ કેવી રીતે વધે ઘણી વખત તમારા ઘરની અંદર ધન સંપત્તિને લઈને ખૂબ મોટી પ્રોબ્લેમ આવે છે મિત્રો આ

એક ઉપાયથી તમને કોઈ પણ સમસ્યા નહીં રહે અને સાથે સાથે માતા લક્ષ્મીની કૃપા પણ તમને મળશે તમારું ઘર એકદમ પ્રફુલિત

થઇ જશે તમે ખૂબ જ ધન કમાશો તમારા ઘરમાં બરકત વધે છે તમારા ઘરમાં સંપન્ન થતા આવી જશે તમારા ઘરમાં બધા જ

વ્યક્તિઓ ખુશ રહેશે તેની માટે અમે તમને એક ઉપાય બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ મિત્રો આજે અમે તમને બતાવવા જઈ રહ્યા

છીએ તે માટીના વાસણમાં રાખી દો આ વસ્તુ તમે થઈ જશો માલામાલ આવું કરવાથી ધનના બધા જ રસ્તાઓ ખુલી જશે શાક

શાક તમારા ઘરમાં લક્ષ્મીના પગલા પડશે મિત્રો ધનની આવશ્યકતા આજે બધા લોકોને હોય છે ધનને અર્થ કહીએ છીએ અને

અર્થ વગરનું બધું જ વ્યર્થ છે ધન ખૂબ જ મોટી વસ્તુ છે અને જ્યારે લોકો કહે છે કે ધન ભગવાન નથી પરંતુ ધન ભગવાન જ છે

માતા લક્ષ્મી સ્વયં છે મિત્રો તમારા ઘરની અંદર માતા લક્ષ્મીને કેવી રીતે પ્રસન્ન કરી શકાય અને માતા લક્ષ્મીના પ્રસન્ન થવાથી

તમારા જીવનની અંદર બધી જ મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ જશે મિત્રો કોઈ પણ ઉપાય કરતા પહેલા ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા અને મન ઉપર

વિશ્વાસ રાખીને જો ઉપાય કરવામાં આવે તો તેનું ફળ તમને જરૂર મળે છે એટલા માટે આ ઉપાય કરતા સમયે તમારે વિશ્વાસ

રાખો ખૂબ જ જરૂરી બની જાય છે તો બીજી વસ્તુ કે આ ઉપાય કોઈ પણ વ્યક્તિ કરી શકે છે ઘરની જે પણ સૌથી મોટી વ્યક્તિ

હોય તેને આ ઉપાય કરવો જોઈએ અને મિત્રો પુરુષ હોય કે સ્ત્રી હોય કોઈપણ આ ઉપાય ને કરી શકે છે કોઈપણ વ્યક્તિ જ્યારે આ ઉપાય કરતો હોય ત્યારે તેને એક દિવસ માટે ઉપવાસ રાખો ખૂબ જ જરૂરી બની જાય છે એટલા માટે જ્યારે પણ તમે આ

ઉપાય કરો છો ત્યારે તમારે એક દિવસ માટે ઉપાય ઉપવાસ રાખવાનો છે ત્રીજી વસ્તુ મિત્રો હવે આ ઉપાય ક્યારે કરવામાં આવે છે તેની વિશે પણ આપણે જાણકારી મેળવી લઈએ આ ઉપાય સોમવાર અને ગુરુવાર બે દિવસ માટે કરવામાં આવે છે જો તમે

સોમવારે કરવા માંગો છો તો પણ ચાલ અને ગુરુવારના દિવસે કરવા માંગો છો તો પણ ચાલે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે રવિવારનો દિવસ અને શનિવારનો દિવસ આ બે દિવસ તો તમારે આ ઉપાય કરવાનો જ નથી નહિતર તમારો ઉપાય નષ્ટ થઈ

શકે છે મિત્રો હવે તમારે ઉપાય કરવા માટે સૌથી પહેલા બે માટલી લેવાની છે મિત્રો એકદમ નાની નાની માટલી લેવાની છે આ માટલી તમને તમારા ઘરની આસપાસ કોઈ માટલી વેચનાર હોય ત્યાં તમને મળી જશે જે ગોળાને એવું બધી વસ્તુ વેચતા હોય ત્યાં

તમને આ વસ્તુ એટલે કે નાની માટલી મળી જશે તમારે માટલી ને ઘરે લઈ આવવાની છે મિત્રો યાદ રાખજો માટલી લાલ રંગની હોવી જોઈએ કાળા રંગની બાટલી નહીં ચાલે એટલા માટે આ વસ્તુ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે મિત્રો હવે તમારે જ્યારે પણ તમે

ઉપાય કરી રહ્યા છો એટલે કે સોમવારના દિવસે જો તમે આજે ઉપાય કરી રહ્યા છો તો તમારે સૌથી પહેલા વહેલું ઉઠી જવાનું છે ઉઠીને તમારા નિત્યક્રમ મુજબ નાહી ધોઈને તમારે તૈયાર થઈ જવાનું છે અને જો તમે સાંજના સમયે તમે ઉપાય કરો છો તો વધારે

સારું કેમ કે સાંજના સમયે ઉપાય કરશો તો તેનું ફળ તમને વધારે મળશે કારણ કે સોમવારના દિવસે અથવા તો ગુરૂવારના દિવસે તમે ઉપાય કરો છો જો સાંજના સમયે કરો છો તો સાંજના સમયે નકારાત્મક ઊર્જા ઘરની અંદર પ્રવેશ કરતી હોય છે એટલા માટે

તમારે સાંજના સમયે જ કરવો જોઈએ હવે મિત્રો તમારે સાંજના સમયે તમારા પૂજાસ્થાનમાં બેસી જવાનું છે પૂજાસ્થાનમાં બેસીને તમારે તમે જે પણ ભગવાને ઇષ્ટદેવ માનતા હોય તે ભગવાનની તમારી પૂજા કરવાની છે જો તમે માતા લક્ષ્મીની પૂજા કરો તો ખૂબ

જ સારું કહેવાય માતા લક્ષ્મીની પૂજા જરૂર કરવી જોઈએ કારણ કે આ ઉપાય ધન સંપત્તિને લઈને કરવામાં આવે છે એટલા માટે તમારે માતા લક્ષ્મીની પૂજા જરૂર કરવી જોઈએ અને સાથે સાથે તમારા ઇષ્ટદેવની પૂજા પણ તમારે જરૂર કરવાની છે મિત્રો માતા

લક્ષ્મીને ગાયના ઘીનો દીવો કરો સુગંધિત અગરબત્તી કરો માતા લક્ષ્મી નો પાઠ કરો પછી તમારે ભોગ લગાવવાનો છે થઈ શકે તો માતા લક્ષ્મીની ચાલીસા નો પાઠ કરવો જોઈએ પછી તમારે વિધિવત રીતે પૂજા કરવાની છે વિધિવત રીતે પૂજા થઈ ગયા પછી બે

માટલી લેવાની છે તેને તમારે તમારા પૂજાસ્થાન ની અંદર રાખી દેવાની છે એટલે કે તમારા ઇષ્ટદેવ અને માતા લક્ષ્મીનોનમસ્કાર સ્વાગત છે તમારું સંસ્કારની વાતોમાં આજના વીડિયોમાં અમે તમને એવા ઉપાય બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે ઉપાયથી તમારા

ઘરની સંપત્તિ કેવી રીતે વધે ઘણી વખત તમારા ઘરની અંદર ધન સંપત્તિને લઈને ખૂબ મોટી પ્રોબ્લેમ આવે છે મિત્રો આ એક ઉપાયથી તમને કોઈ પણ સમસ્યા નહીં રહે અને સાથે સાથે માતા લક્ષ્મીની કૃપા પણ તમને મળશે તમારું ઘર એકદમ પ્રફુલિત થઇ

જશે તમે ખૂબ જ ધન કમાશો તમારા ઘરમાં બરકત વધે છે તમારા ઘરમાં સંપન્ન થતા આવી જશે તમારા ઘરમાં બધા જ વ્યક્તિઓ ખુશ રહેશે તેની માટે અમે તમને એક ઉપાય બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ મિત્રો આજે અમે તમને બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ તે

માટીના વાસણમાં રાખી દો આ વસ્તુ તમે થઈ જશો માલામાલ આવું કરવાથી ધનના બધા જ રસ્તાઓ ખુલી જશે શાક શાક તમારા ઘરમાં લક્ષ્મીના પગલા પડશે મિત્રો ધનની આવશ્યકતા આજે બધા લોકોને હોય છે ધનને અર્થ કહીએ છીએ અને અર્થ

વગરનું બધું જ વ્યર્થ છે ધન ખૂબ જ મોટી વસ્તુ છે અને જ્યારે લોકો કહે છે કે ધન ભગવાન નથી પરંતુ ધન ભગવાન જ છે માતા લક્ષ્મી સ્વયં છે મિત્રો તમારા ઘરની અંદર માતા લક્ષ્મીને કેવી રીતે પ્રસન્ન કરી શકાય અને માતા લક્ષ્મીના પ્રસન્ન થવાથી તમારા

જીવનની અંદર બધી જ મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ જશે મિત્રો કોઈ પણ ઉપાય કરતા પહેલા ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા અને મન ઉપર વિશ્વાસ રાખીને જો ઉપાય કરવામાં આવે તો તેનું ફળ તમને જરૂર મળે છે એટલા માટે આ ઉપાય કરતા સમયે તમારે વિશ્વાસ રાખો ખૂબ

જ જરૂરી બની જાય છે તો બીજી વસ્તુ કે આ ઉપાય કોઈ પણ વ્યક્તિ કરી શકે છે ઘરની જે પણ સૌથી મોટી વ્યક્તિ હોય તેને આ ઉપાય કરવો જોઈએ અને મિત્રો પુરુષ હોય કે સ્ત્રી હોય કોઈપણ આ ઉપાય ને કરી શકે છે કોઈપણ વ્યક્તિ જ્યારે આ ઉપાય

કરતો હોય ત્યારે તેને એક દિવસ માટે ઉપવાસ રાખો ખૂબ જ જરૂરી બની જાય છે એટલા માટે જ્યારે પણ તમે આ ઉપાય કરો છો ત્યારે તમારે એક દિવસ માટે ઉપાય ઉપવાસ રાખવાનો છે ત્રીજી વસ્તુ મિત્રો હવે આ ઉપાય ક્યારે કરવામાં આવે છે તેની વિશે

પણ આપણે જાણકારી મેળવી લઈએ આ ઉપાય સોમવાર અને ગુરુવાર બે દિવસ માટે કરવામાં આવે છે જો તમે સોમવારે કરવા માંગો છો તો પણ ચાલ અને ગુરુવારના દિવસે કરવા માંગો છો તો પણ ચાલે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે રવિવારનો દિવસ અને

શનિવારનો દિવસ આ બે દિવસ તો તમારે આ ઉપાય કરવાનો જ નથી નહિતર તમારો ઉપાય નષ્ટ થઈ શકે છે મિત્રો હવે તમારે ઉપાય કરવા માટે સૌથી પહેલા બે માટલી લેવાની છે મિત્રો એકદમ નાની નાની માટલી લેવાની છે આ માટલી તમને તમારા ઘરની

આસપાસ કોઈ માટલી વેચનાર હોય ત્યાં તમને મળી જશે જે ગોળાને એવું બધી વસ્તુ વેચતા હોય ત્યાં તમને આ વસ્તુ એટલે કે નાની માટલી મળી જશે તમારે માટલી ને ઘરે લઈ આવવાની છે મિત્રો યાદ રાખજો માટલી લાલ રંગની હોવી જોઈએ કાળા રંગની

બાટલી નહીં ચાલે એટલા માટે આ વસ્તુ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે મિત્રો હવે તમારે જ્યારે પણ તમે ઉપાય કરી રહ્યા છો એટલે કે સોમવારના દિવસે જો તમે આજે ઉપાય કરી રહ્યા છો તો તમારે સૌથી પહેલા વહેલું ઉઠી જવાનું છે ઉઠીને તમારા નિત્યક્રમ

મુજબ નાહી ધોઈને તમારે તૈયાર થઈ જવાનું છે અને જો તમે સાંજના સમયે તમે ઉપાય કરો છો તો વધારે સારું કેમ કે સાંજના સમયે ઉપાય કરશો તો તેનું ફળ તમને વધારે મળશે કારણ કે સોમવારના દિવસે અથવા તો ગુરૂવારના દિવસે તમે ઉપાય કરો છો

જો સાંજના સમયે કરો છો તો સાંજના સમયે નકારાત્મક ઊર્જા ઘરની અંદર પ્રવેશ કરતી હોય છે એટલા માટે તમારે સાંજના સમયે જ કરવો જોઈએ હવે મિત્રો તમારે સાંજના સમયે તમારા પૂજાસ્થાનમાં બેસી જવાનું છે પૂજાસ્થાનમાં બેસીને તમારે તમે જે પણ

ભગવાને ઇષ્ટદેવ માનતા હોય તે ભગવાનની તમારી પૂજા કરવાની છે જો તમે માતા લક્ષ્મીની પૂજા કરો તો ખૂબ જ સારું કહેવાય માતા લક્ષ્મીની પૂજા જરૂર કરવી જોઈએ કારણ કે આ ઉપાય ધન સંપત્તિને લઈને કરવામાં આવે છે એટલા માટે તમારે માતા

લક્ષ્મીની પૂજા જરૂર કરવી જોઈએ અને સાથે સાથે તમારા ઇષ્ટદેવની પૂજા પણ તમારે જરૂર કરવાની છે મિત્રો માતા લક્ષ્મીને ગાયના ઘીનો દીવો કરો સુગંધિત અગરબત્તી કરો માતા લક્ષ્મી નો પાઠ કરો પછી તમારે ભોગ લગાવવાનો છે થઈ શકે તો માતા

લક્ષ્મીની ચાલીસા નો પાઠ કરવો જોઈએ પછી તમારે વિધિવત રીતે પૂજા કરવાની છે વિધિવત રીતે પૂજા થઈ ગયા પછી બે માટલી લેવાની છે તેને તમારે તમારા પૂજાસ્થાન ની અંદર રાખી દેવાની છે એટલે કે તમારા ઇષ્ટદેવ અને માતા લક્ષ્મીનો

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *