માં મોગલ તારા આશીર્વાદ હો

ગુજરાત કબરઃ કચ્છની પવિત્ર ધરતી પર બેઠેલી હું શ્રી મા મોગલ મધવાળીની કોઈ મર્યાદા નથી. માત્ર

ગુજરાત કે ભારતમાં જ નહીં, વિદેશોમાં પણ. વ્યક્તિના મૂલ્યો ભક્તિ અને શ્રદ્ધા સાથે આવે છે.

અને માતા મોગલની હાજરીમાં તેઓ તેમની જવાબદારી પૂરી કરે છે. મોગલના કાગળોમાં, ઘણા

છે. તાજેતરમાં મોરબીના જયંતિભાઈ પટેલે પોતાની અડચણ પૂરી કરી.તેથી હું મા મોગલની હાજરીમાં

આવ્યો, મા મોગલના આશીર્વાદ મેળવીને તેઓ ગાદીપતિ શ્રી ચરણ ઋષિ સામંતબાપુ પાસે આવ્યા

અને 20 હજાર રૂપિયા આપ્યા અને કહ્યું કે મા મોગલ મારી ઈચ્છા પૂરી કરી છે અને હું માનું છું કે અને વિઘ્ન સ્વરૂપે. , હું આઈશને હજાર રૂપિયા આપું છું.

આ તકે ગાદીપતિ શ્રી ચરણ ઋષિ સામંત બાપુએ જણાવ્યું હતું કે મોગલ ભક્તોની આસ્થા અને

વિશ્વાસથી કામ કરે છે. અડધા પૈસા તમારી બહેનને અને અડધા તમારી દીકરીને આપો. પુત્ર, મોગલ પૈસા પરત કરવામાં પુત્રીઓનું ખૂબ રક્ષણ કરે છે.

ના. તમારે અહીં કંઈપણ આપવાની જરૂર નથી, ફક્ત પ્રેમ, ભક્તિ અને વિશ્વાસની લાગણીઓ લાવો.

મુગલોને તેમના પુત્રોના ચહેરા પરની ખુશી ગમે છે. તેમની દીકરીઓને આપો. તેમને ખુશ રાખો અને ખાસ કરીને અંધશ્રદ્ધાથી દૂર રહો.

Leave a Comment