મોગલના પછારામાં અપરંપાર છે માત્ર મોગલનું નામ લેવાથી ભક્તોના બધા દુ:ખ દૂર થાય છે. મુગલમાં આજ સુધી તેમણે કરોડો ગરીબોના દુઃખ

દૂર કર્યા છે. મોગલનું નામ લેવાથી જ દુઃખ પણ દૂર થઈ જાય છે. મુગલે આજ સુધી પોતાના ઘણા ભક્તોને પોતાની પત્રિકા આપી છે.એટલે

અધારે વર્ણીમાં મા મોગલ કહેવાય છે. એક સ્ત્રી પોતાની માનતા પૂરી કરવા આવી. મહિલાએ જણાવ્યું કે રિપોર્ટ કરાવતી વખતે તેની બહેનને

કેન્સર હોવાની જાણ થઈ હતી. કેન્સર વિશે સાંભળીને બધા લોકો દુખી થઈ ગયા.આખો પરિવાર શોકમાં ગરકાવ હતો. ત્યારે મહિલાએ કહ્યું કે હું

મનમાં મોગલને માનતી હતી. બીજે જ દિવસથી મેં ઘરમાં મોગલનો ધૂપ સળગાવવાનું શરૂ કર્યું. મોગલ ધૂપને 21 દિવસ થયા છે અને તે દિવસે

રિપોર્ટ સબમિટ કરવામાં આવ્યો હતો અને રિપોર્ટ સારો હોવાનું તબીબોએ જણાવ્યું હતું.શસ્ત્રક્રિયાની જરૂર નહીં પડે અને દવાઓથી

તેઓ સાજાથઈ જશે એવું સાંભળતાં જ આખો પરિવાર આનંદમાં છવાઈ ગયો. મહિલાને મોગલની કાપલી મળી.મહિલાએ તરત જ

પોતાનો માનતા પૂર્ણ કરવા માટે 5500 રૂપિયા લીધા અને કબરાઉ મોગલધામ પહોંચી, જ્યાં તેણીએ મણિધર બાપુને બધી વાત કહી, મણિધર બાપુએ કહ્યું કે તમે મોગલ પરના વિશ્વાસને કારણે આ કર્યું નહીં તો આ કોઈ ચમત્કાર નથી. આ પૈસા તમે તમારા પુત્રને આપો તો મોગલને સંતોષ થશે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *