મોટી ઉંમરે દાદા એ ૨૧ વર્ષ ની છોકરી સાથે લગ્ન કર્યા યુવાનો વાંઢા ફરે - Kitu News

મિત્રો તમે જોઈ શકો છો લગ્ન ગીત પણ તમે સાંભળ્યું છે અને આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયા ની અંદર દોસ્તો હવે કોઈ યુવાનોને

છોકરીઓ મળતી નથી લગભગ આપણા દેશની અંદર યુવાનો વાંટા રખડે છે એટલે કે સોમાંથી 30 ટકા પરિણામો અને આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયા ને રાખી દીધું જોઈ શકો છો ઘરની અંદર વિધિ પણ કરે છે હાલમાં લગ્ન વિધિ એટલે કે એને પહોંચવાની

વિધિ કહેવાય એ પણ કરી રહ્યા છે ભાઈઓ ઘરની અને દાદા ની ઉંમર તો તમે જોઈ શકો છો 70 વર્ષ જેવું લાગે છે કદાચ 75 પણ હોઈ શકે છે અને યુવતી તો માત્ર 18 20 વર્ષની નાની તો આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા આપું જોઈ આવી રાખી દીધું છે દોસ્તો

ગુજરાતની અંદર અને ભારતની અંદર તો ખાસ જ દિવસે અલગ અલગ પ્રકારની ઘટનાઓ બની રહી છે તેમાં હાલ ઘણા બધા ગઢડાઓ એટલે કે બુઢાઓ લગ્ન કર્યા છે નાની દીકરીઓ અને એમાં ઘણા લોકો કોમેન્ટમાં લખી રહ્યા છે કે આ રૂપિયાનો પાવર

મિત્રો ઘણા એવું પણ કર્યા છે કે આની પાસે રૂપિયા હશે તમારું મિત્રો એના વિશે શું કહેવું ગમે ત્યાં તમે લખી શકો છો ઘરે પણ બેઠા છે આ લોકો તમે જોઈ શકો છો ધ્યાનથી અને બધા જોડે વાત કરે છે દાદા પાસે એવું બધું શું છે તો આ દીકરીને લગ્ન કરવા

પડ્યા મને પણ આ વાત સમજાતી નથી મિત્રો તો આ વિશે તમારું શું કહેવું તમે કોમેન્ટની અંદર લખી શકો છો બસ મિત્રો આજ માટે એટલું જ વધુ સમાચાર વધુ ટ્રેડિંગ ન્યુઝ માટે મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો થઈ કે મિત્રો બાય બાય

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *