પોલીસે જાહેરમાં એક નાગને મારી નાખ્યો પછી ના ગણીએ જે કર્યું તે બધા રોવા લાગ્યા - Kitu News

એક પોલીસ કર્મચારીએ નાગને રસ્તા વચ્ચે ફટકાવીને માર્યો પછી નાગણે જે કર્યું તે જોઈને તમે પણ કોમ્પ્યુટર શો મિત્રો તમે

કહાની અને ફિલ્મોમાં જોયું હશે કે નાગ નાગીન સાત જન્મો સુધી બદલો લેવાનો નથી છોડતા નાકના મૃત્યુ પછી નાગર કેવી રીતે

બદલો લે છે તે આપણે બધા જાણીએ છીએ પરંતુ પહેલીવાર આ કહાની સાચી બનતા જોવા મળી રહી છે જ્યાં મિત્રો અલીગઢથી

તોડે દૂર આવેલા ગામમાં ચેક પોલીસ કર્મચારીએ સાપને જાહેરમાં મારી નાખ્યો હતો જેનો બદલો નાગણે ખૂબ જ ભયાનક રીતે

લીધો હતો વાસ્તવમાં યશવંત નામનો પોલીસ કરમી બોર્ડર પર પોતાની પર જ બચાવી રહ્યો હતો. અહીં તેને આવતા જતા

વાહનોની તપાસ માટે તેનાં કરવામાં આવ્યું હતું પણ યશવંતને ખબર ન હતી કે આજે તેની સાથે આવી ઘટના બનશે કે તે

જિંદગીભર ક્યારે ભુલી નહી શકે જી હા મિત્રો જય યશવંત ની ડ્યુટી લાગી હતી ત્યાં એક ગાઢ જંગલ હતું જેમાં નાગ નાગની ચોરી

રહેતી હતી. મિત્રો ઘણીવાર આ ચોડી જંગલની બહાર લોકોને પણ જોવા મળતી હતી પણ યશવંત આ વાતથી બિલકુલ અચલ

હતો અને તે પોતાની ફરજ પૂરી નિષ્ઠાથી બચાવી રહ્યો હતો પરંતુ એક દિવસ અચાનક આનંદ એક પોલીસ કર્મચારી ના બુટ પર

ચડી જાય છે આ જોઈને તે પોલીસ કર્મચારી ડરીને પગને ઝાટકો મારે છે એટલે પૈસા પછી તો યશવંતની સાચી પર પડે છે આ પછી

યશવંત જલ્દીથી કે સાપને નીચે ફેંકી દેશે અને પોલીસના ડંડા થી તે નાગને ત્યાં સુધી મારે છે જ્યાં સુધી તે મરી નથી જતો. દૂરથી

આ દ્રશ્ય જોઈને નાગણ તાત્કાલિક દોડતી આવે છે ને પોતાનું વિશાળ રૂપ ધારણ કરીને રસ્તાની વચ્ચોવચ પોતાની ફેલાવીને

મરેલા નાક પર બેસી જાય છે થોડીવાર સોફ્ટવેર કર્યા પછી નાગણે એક પછી એક તમામ પોલીસ કર્મચારીઓને પોતાનો શિકાર

બનાવવાનું શરૂ કરે છે જ્યાં મિત્રો નાગણે યશવંત ની હાલત પણ ખરાબ કરી નાખી હતી તેણે તેના બંને હાથમાં પોતાના દાંતના નિશાંત છોડી દીધા હતા આ વાતની જાણ આજની જેમ ચારે બાજુ ફેલાઈ ગઈ એટલે ગ્રામજનો પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યા ને

પોલીસ કર્મચારીઓને બચાવવાનો પ્રયાસ કરવા લાગ્યા. આટલું જ નહીં આ ગામવાસીઓમાંથી એક મદારી પણ હતો તે કોઈ પણ રીતે નાગરને કાબુમાં કરીને દૂર જંગલમાં છોડી આવે છે નાગનો ભયંકર આતંક જોઈને લોકો ઘાયલ પોલીસ કર્મચારીઓને

સમયસર હોસ્પિટલ લઈ જવામાં સફળ રહે છે તેથી બધા પોલીસ કર્મચારીનો જીવ બચી જાય છે પરંતુ યશવંત માટે તે આ જિંદગીભર યાદગાર બનીને રહી ગયો હતો યશવંત કહે છે કે આજે પણ તેના ગણ તેના સપનામાં આવે છે ને તેને કરડવાની તમામ

પીળા અનુભવે છે યશવંતનું માનવું છે કે કદાચ આ નાગણે પોતાના નાગનો બદલો લેવા માટે આવું કર્યું હતું તેમ છતાં તેમનો હેતુ હજુ પૂરો થયો નથી. આ અકસ્માતના ડરતી હવે યશવંત તે પોલીસની નોકરીમાંથી પણ રાજીનામું આપી દીધું છે ને તે ત્યાંથી દૂર બીજા શહેરમાં ચાલ્યો ગયો છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *