14 નવેમ્બર દેવઊઠની એકાદશીએ આ 7 રાશિ અને લાગશે લોટરી - Kitu News

મિત્રો પૈસા રાખવા માટે ખરીદી લો હવે તિજો. કારણ કે 14 નવેમ્બર ટેબ ઉઠની એકાદશી

જે આ સાત રાશિઓની લાગવાની છે

અને તે બુટની એકાદશીમાં ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુ જે ચાર માસ માટે નિંદ્રામાં હોય છે તે આ દિવસે જાગે છે એટલા માટે આ

દિવસને અને પ્રબોધિની એકાદશી પણ કહે છે

આ ચાર માસમાં કોઈપણ માંગલિક કે શુભ કાર્ય કરવામાં આવતું નથી અને તે

બુટની એકાદશીના દિવસે બધા જ શુભ અને માંગલિક કાર્ય શરૂ થઈ જાય છે

માતાના વિવાહ પણ આજ દિવસે કરવામાં આવે છે

ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર આ દિવસે ભગવાન નારાયણ જાગે

ત્યારે સૌથી પહેલી પ્રાર્થના માતા તુલસી જીને જ સાંભળે છે

એકાદશીનું આપણા ધર્મ શાસ્ત્રમાં વિશેષ મહત્વ બતાવવામાં આવ્યું છે ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર આ દિવસે ભગવાન શ્રી હરિ

વિષ્ણુ પ્રસન્ન મુદ્રામાં હોય છે એટલા માટે આ દિવસે વધુમાં વધુ ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુનું પૂજન કરવામાં આવે છે અને આવું

કરવાથી જીવનમાં ચાલતી બધી જ વાતાવો અને કસ્ત્રો પણ દૂર થાય છે મિત્રો આ વર્ષે એકાદશીને લઈને થોડી મૂંઝવણ પણ થઈ

રહી છે કારણ કે આ વર્ષે 14 નવેમ્બર ની સફારી 5:00 વાગ્યાની 48 મિનિટથી શરૂ થશે અને 15 નવેમ્બર સવારે છ વાગ્યાની 39

મિનિટે સમાપ્ત થશે ધર્મ શાસ્ત્રમાં માન્યતા તો આપવામાં આવી છે એટલે કે સૂર્યોદયના સમયે જે તેથી હોય છે એને ઉતરતી કહે છે

14 નવેમ્બર ની સવારે એકાદશી મનાવવામાં આવશે પરંતુ કેટલાક લોકો 15 નવેમ્બરના દિવસે આ એકાદશી મનાવશે પરંતુ ચૌદ

નવેમ્બરના દિવસે એકાદશી ઉજવવામાં આવે છે તમે 14 નવેમ્બરના દિવસે કરી શકો છો 14 નવેમ્બરના દિવસે વ્રતનું પાલન

કરવું અને એકાદશીનું વ્રત ખોલવાનો શુભ સમય 15 નવેમ્બર ની બપોરે 1:00 ને 10 મિનિટથી લઈને ઉપર એ 3:00 વાગ્યાની 19

મિનિટ સુધીનો રહેશે આ સમયમાં તમારી એકાદશીનું વ્રત ખોલવાનું રહેશે એકાદશીના દિવસે શુભ સંયોગ પણ બની રહ્યા છે

અને માતા લક્ષ્મીજી તેમજ ભગવાન વિષ્ણુ ખૂબ જ પ્રસન્ન મુદ્રામાં પણ છે મિત્રો આ એકાદશી ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુ સમર્પિત છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *