તમારા પર્સમાં રાખી દો આ 9 માંથી કોઈ 1 વસ્તુ ધન આવવાના બધા રસ્તા ખુલી જશે || 7 પેઢીઓ જલસા કરશે તમારી - Kitu News

મિત્રો આજના વીડિયોમાં મેં તમને એ વાત વિશે જણાવશો કે જો તમે વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રમાણે આ ઉપાય કરશો તો તમને ક્યારે પણ ધન અને કમી નહીં થાય કરવાથી આજીવન તમને ક્યારે પણ ધન્ય છે નહીં આવે મિત્રો પર્સમાં તમે આજે નવ જે વસ્તુ જણાવવાના

છે નવ વસ્તુ માંથી કોઈપણ એક વસ્તુ તમારા પર્સમાં તમે રાખી દેશો તો તમારી સાત પેઢી જલસા કરશે મિત્રો એટલા પૈસા આપશે કે તમે એકદમ ચોકી જશો હજુ સુધી ભલે તમારા ઘરમાં તમારા પરિવારમાં દુઃખ અને ગરીબી આવી હોય પરંતુ હવે આ

ઉપાય કર્યા પછી વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રમાણેનો આ ખાસ ઉપાય છે તો ઉપાય કરશો તો તમે પણ રાતો રાત પૈસાવાળા બની જશો અને મિત્રો તમારા દ્વારા આવશે અને અને આવતા હોવાથી મિત્રો વીડિયોને અંત સુધીની આપશો તો તમને પણ ખબર પડશે કે કયા

નવ વસ્તુ છે અને આમાંથી આપણે એક વસ્તુ પર્સમાં રાખશું તો આપણા પાસે આવશે તો ચાલો મિત્રો આજનો વિડીયો ચાલુ કરીએ તો મિત્રો પહેલી વસ્તુ છે ગોમતી ચક્ર દરિયામાંથી મળતા અનેક પ્રકારના શંખલા છીપલા માંથી ગોમતી ચક્ર સૌથી પવિત્રાને

શું મળે છે ત્યાં સમુદ્રના મોજા પીનારા આવે છે જેને વીણી લઈને પર્શમાં રાખવાથી શુભ સંકેત થશે એવી માન્યતા છે અને પાર્શ્વનાથ ગોમતી ચક્ર એકી સંખ્યામાં રાખવાથી હંમેશા બરકત રહેશે ચાંદીમાં જણાવીને પેડેન્ટ કે વીંટી પણ બનાવીને શકાય છે

તો મિત્રો વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રમાણે આવતા હોય છે તેને તમે લઈ અને ખાસ કરીને એકી સંખ્યામાં એક હોય ત્રણ હોય પાંચ એવી રીતે તમે પર્સમાં રાખશો તો તમારા પાસે હંમેશા બરકત રહેશે તો આવતા તમે પણ જરૂર કરજો એના પછી છે કમર જો કોઈ પણ

વ્યક્તિ પોતાના પાકીટમાં કમળ ઘટનાના બીજ કોઈને કયા વગર રાખે છે તો તેનાથી જીવનમાં ધનની લગતી બધી જ મુશ્કેલીઓ પોતાની ધન આવશે કે તેઓ એકદમ વિચારમાં પડી જશે કે આવું કેવી રીતે થયું કારણ કે તેમના પાસે પહેલા ક્યારે પણ ધન્ય બચત નથી આવતી પરંતુ તમારા ઉપર વર્ષે અને એટલું ધન આવશે કે તમારી સાત પેઢી જલસા કરશે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *