આ બાબા પૈસાનો વરસાદ કરી રહ્યા હતા સત્ય સામે આવ્યું તો લોકોને જાદુ લાગ્યો

એક બા બા બંધ કમળા માં મીણબત્તીઓ પ્રગટાવીને પૈસાનો વરસાદ કરાવી રહ્યા હતા. જ્યારે હકીકત સામે આવી તો લોકોએ

બાબાને સટીનું દૂધ યાદ અપાવી દીધું મિત્રો તંત્ર મંત્રથી લોકોના પૈસા ડબલ કરનાર કેન્ડીબાબા રાજેશને પોલીસ લગભગ એક

વર્ષથી શોધી રહી છે કેન્ડીબાબા વિરુધ્ધ શહેરના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનમાં છેતરપિંડીના અને કેસ નોંધાયા છે હવે તમે કહેશો કે

પૈસાનો વરસાદ કરવો એ તો ચમત્કાર છે તો પછી આ બાબાને પોલીસ શા માટે શોધી રહી છે એવું તે શું કર્યું હશે? ચાલો આપણે વિસ્તારથી જાણીએ મિત્રો પૈસાની વાત ચાલી જ રહી છે તો તમે પણ રમી ગેમિંગ એપ પર રમી રમી ને પૈસા જીતી શકો છો

ખરેખર મિત્રો આ એક ટ્રસ્ટ અને તમારી પોતાની સાથે કરવાનો ડોર કરતાં હતા. આવી ચેક રમત આ બાબાએ અમરગઢ ના

રહેવાસી કૃષ્ણકુમાર સાથે રમી હતી સૌ પ્રથમ કેન્ડી બાબા એ કૃષ્ણકુમારનો હાથ જોયો ને કહ્યું કે તમારા જીવનમાં ઘણી મુશ્કેલીઓ છે તેને દૂર કરવા માટે હું કહું તેમ કરવું પડશે ઉકેલ બતાવો એ બે ચાર મંત્ર બોલીને 10 ના 200 રૂપિયા બનાવી દીધા.

આ જોઈને કૃષ્ણકુમાર હેરાન થઈ ગયો ને વિચારવા લાગ્યો કે આ કેવી રીતે શક્ય છે પછી તેણે બાબાને પૂછ્યું તો બાબાએ કહ્યું કે મારી પાસે એક જીન છે ને હું તારું તો કંઈ પણ કરી શકું છું પૈસાનો વરસાદ પણ કરાવી શકો છો વિશ્વાસ થતો નથી ને તો 50 લાખ

રૂપિયા મને આપ હું તને હમણાં જ ચમત્કાર દેખાડું એટલા પૈસાનો વરસાદ કરાવીશ કે તું એકત્રિત કરતા કરતા થાકી જાય કૃષ્ણ

કુમાર તેની વાતોમાં આવી ગયો ને 50 લાખ રૂપિયા મંગાવ્યા આપ્યા પછી શું હતું બાબા તેને એક અંધારું ઓરડામાં લઈ ગયા ને મીણબત્તીઓ સળગાવીને નોટોનો વરસાદ કર્યો બાબાએ કહ્યું જ્યાં બેઠા નોટો એકત્રિત કરી લે કૃષ્ણ કુમાર તાત્કાલિક નોટો

એકત્રિત કરવા લાગ્યો પરંતુ જ્યારે નોટો ની ગણતરી કરવામાં આવી તો માત્ર ૧૦ લાખ રૂપિયા જ હતા. બાદમાં કૃષ્ણકુમારે 40 લાખ રૂપિયાની માંગ કરી તો બાળક કૃષ્ણકુમાર કે ધક્કો મારીને ત્યાંથી નાસી છૂટ્યા પછી શું હતું કૃષ્ણ કુમાર પોલીસ સ્ટેશન

પહોંચ્યો ને કેન્ડીબાપા વિરુદ્ધ દાખલ કર્યો પોલીસે પણ આ વાત પર તાત્કાલિક એક્શન લીધોને ઢોંગી બાબા ની ધરપકડ કરી લીધી આના બાબા જેલની હવા ખાઈ રહ્યો છે

Leave a Comment