પલંગ પર બેસીને જમવા વાળા લોકો આ વીડિયોને એકવાર જરૂર જોજો || જમવાની આચી દિશા આ છે

તમારો બધાનો ફરીથી હાર્દિક સ્વાગત છે

મિત્રો આજના વીડિયોમાં આપણે વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રમાણે એક એવો જે લોકો કામ કરે છે

એ લોકો ખાસ આ વીડિયોને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળજો મિત્રો જે લોકો પલંગ પર એટલે

કે પોતાના બેડ પર બેસીને જમે ચાલે કે ખાવાનું ખાય છે એ લોકો આ જરૂર વિડીયોના

અંત સુધીની આ વિડીયો પછી તમને પણ ખબર પડી જશે કે વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રમાણે

જો આપણે બેડ પર બેસી અને આપણા વિસ્તાર પર બેસીને આપણે જમીએ

છીએ તો આનાથી શું થાય છે ઘરમાં શું લક્ષ્મીજી આવે છે કે પછી જાય છે જો

તમે સ્કીપ કરીને આગળ આગળ વધતા જશો તો આ વીડિયોની પૂરેપૂરી માહિતી

તમને સારી રીતે નહીં સમજાય અને બધાને ખાસ વિનંતી કે આ વીડિયોને જરૂર

સાંભળજો નહીં તો તમને પણ પસ્તાવો થશે કે તમે પણ આ ખબર ના હતી અને છતાં પણ તમે વિસ્તાર પર બેસી તમારા પલંગ

પર બેસીને તમે ભોજન કરતા હતા તો ચાલો મિત્રો આજનો વિડીયો ચાલુ કરીએ અન્નપૂર્ણા અને અન્નની દેવી નો દરજ્જો

આપવામાં આવે છેકૃપા રહે છે ત્યાં ક્યારે પણ ધનની કમી નથી આવતી એટલા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે તેમાં અન્નપૂર્ણા આશીર્વાદ

તમારા ઉપર હંમેશા જળવાઈ રહે માં અન્નપૂર્ણા ને પ્રસન્ન કરવા ખૂબ જ સરળ છે અને તેમની પૂજા કરવાથી તેઓ હવે આપણે જે

ઉપાયો જણાવશો એ ઉપાયો થી તમે અન્નપૂર્ણામાં આશીર્વાદ મેળવી શકો છો તો હવે જે પણ અમે તમને જે ઉપાય જણાવશું એ

ઉપાડ જરૂર કરજો અને આવી ભૂલો તમે ઘરમાં હવે ક્યારે પણ ન કરતા અંડમાં બિરાજમાન રહે છે એટલા માટે તમારે અન્નની

પૂજા કરવી જોઈએ તમે જ્યારે પણ ભોજન કરો તે પહેલા હાથ જોડીને પૂજા કરવાની ત્યારબાદ જ ભોજન કરવાનું શરૂ કરો અ

ને ગરીબોને અન્નદાન કરવાથી માં અન્નપૂર્ણા તમારા ઉપર સ્પર્શ થાય છે અને રસોડાની હંમેશા સાફ સફાઈ રાખવાથી પણ અન્નપૂર્ણામાં હંમેશા તમારો રહેશે મિત્રો ઘણા લોકો જ્યારે ગરીબ હોય છે ત્યારે તેમને અન્ન તો આવતા નથી અને જ્યારે તે ભૂખ્યા

હોય છે અને એમ કહે છે રસ્તા ઉપર ત્યારે તે લોકો કહેતા હોય છે તમને ભૂખ લાગી છે અમને જમાડો પણ બીજા લોકો એમને પૈસા નથી પણ તો મિત્રો જો તમે અન્નનું દાન કરશો તો અન્નપૂર્ણા તમારા ઉપર પ્રસન્ન થશે અને તમારા ઘરમાં ક્યારે પણ ધનની કમી નહીં આવે એટલા માટે જરૂર અનુદાન કરવું જોઈએ

Leave a Comment