પત્નીને સંતોષ કેવી રીતે આપવો? || અર્જુન યુધિષ્ઠિર સંવાદ - Kitu News

નમસ્કાર જય શ્રી કૃષ્ણ તમારું ફરી એકવાર સ્વાગત છે સમગ્ર સૃષ્ટિ માટે કેવી રીતે જીવન જીવવું કેવી રીતે ગ્રસ્ત જીવન જીવવું

અથવા કેવી રીતે સાધુત્વ જીવન જીવવું તે બધી જ જાણકારી આપતો ગ્રંથ છે જેમાં એક એવી જાણકારી ગ્રસ્ત જીવન માટે જોવા

મળે છે જે કુંતી પુત્ર અર્જુન તેમના જયેશ બ્રાતા એટલે કે યુધિષ્ઠિર ને પૂછે છે એ ભરાતા સ્ત્રીને કેવી રીતે સમજવી અને તે ક્યારેય

સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે આ ઘટના એ સમયની છે જ્યારે પાંડવો દ્વારા ખાંડવ ટ્રસ્ટને ઇન્દ્રપ્રસ્થ માં રૂપાંતરિત કર્યા પછી દુર્યોધન સહિત

તેના બધા જ ભાઈ ઇન્દ્રપ્રસ્થની મુલાકાત લેવા આવ્યા હતા તે મહેલની વિશેષતા એ હતી કે તમને જેવું દેખાય છે તેવું ત્યાં હોતું

નથી અને જેવો હોય છે તેઓ દેખાતું નથી એવા મા દુર્યોધન તેના ભાઈ સાથે તેમને નિહાળતા હતા એવા સમયે તેમની દ્રષ્ટિએ એક

બાજુ પાણીવાળા ભાગ તરફ જાય છે અને બીજી બાજુ સામાન્ય લાગતો દ્રશ્ય જોવા મળે છે એટલે તે સામાન્ય લાગતા રસ્તા પર

ચાલવાની મૂકે છે કે તરત જ તેમનો પગ પાણીથી પલળી જાય છે અદ્રશ્ય ને દ્રૌપદી જોઈ લેશે એટલે સહેજે તેમના મુખમાંથી એવા

શબ્દો નીકળે છે કે આંધળા નો દીકરો આંધળો તાપમાનના કારણે દુર્યોધન ત્યાંથી જતો રહે છે અને એવું પણ માનવામાં આવે છે

કે દ્રૌપદીના આ શબ્દોને લીધે જ તેનું વસ્ત્રહરણ કરવામાં આવ્યું હતું. દ્રૌપદીના શબ્દો પ્રહાર ના કારણે મહાભારતને યુદ્ધ થયું હતું

આ ઘટના પછી અર્જુન અને યોગેશ એકાંતમાં બેઠા હોય છે ત્યારે આ સવાલ પૂછ્યો હતો અને તેનો ઉત્તર આપતા યુધિષ્ઠિર કહે છે

અર્જુન પહેલા સ્ત્રીને કેવી રીતે સમજવી તેનો ઉત્તર આપીશ અને પછી સ્ત્રીને કેવી રીતે સંતોષ આપવો તેના વિશે જણાવીશ અર્જુનને સ્ત્રીને સમજવી ખૂબ જ અઘરી છે સ્ત્રી ની અંદર ઘણી બધી વિશેષતા જોવા મળે છે ભાઈ હોય કે પુત્રી કેમ ન હોય આ

સ્ત્રીનો સૌથી મોટો દુર્ગુણ છે જેના કારણે જ ભાઈ ભાઈ વચ્ચે ઝઘડાઓ થાય છે જો સ્ત્રીને સમજવી હોય તો તારે પણ સ્ત્રી જેવું માનસ તારા શરીર પર ધારણ કરવું પડશે જો તું તેના જેવું વિચારીશ જો તો તેના જેવું કરીશ તો જ તું સ્ત્રીને સમજી શકે છે તો તારે

પણ તેની સામે થોડો ગુસ્સો કરવો જોઈએ કારણ કે જો એ સમયે તું ગુસ્સો નહીં કરે તો ધીમે ધીમે સમયાંતરે તે સ્ત્રી તારા પર પ્રતિનિધિત્વ કરવા લાગશે. તે જેમ કહે તેમ જ કાર્ય કરવું પડશે બીજી બાજુ જો કોઈ પણ સ્ત્રી અને પ્રેમ આપે તો તારે પણ તેને

અઢળક પ્રેમ આપવો જોઈએ જો આવું કરીશ તો જ તું સ્ત્રીને સમજી શકે સંતોષ ક્યારે થાય છે અર્જુન હંમેશા એક વાત યાદ રાખજે કે સ્ત્રી હંમેશા શરીરની ભૂખી નથી હોતી સ્ત્રી પર પોતાની ઘણી બધી ઈચ્છા હોય છે જેમ કે તેનો પતિ તેને સાચો પ્રેમ કરે તેને

માનસન્માન આપે એક જીવન સંગી ની નું રૂપ આપે નહીં કે નાની નાની વાતોમાં તેનો અપમાન કરે તેને એક પત્ની નહીં પરંતુ સાધન ન સમજે પત્ની હકીકતમાં પતિની સાચી સખી હોય છે એટલા માટે દરેક પતિએ પોતાની પત્નીને માનસિક પ્રેમ પહેલા

આપવો જોઈએ દરેક સ્ત્રી માટે સારી કે સંતોષ કરતા વધારે માનસિક સંતોષ સર્વોચ્ચ સ્થાન પર હોય છે એટલા માટે અર્જુન આટલી વાતો એક સ્ત્રીને સમજવા માટે અને તેને સંતોષ પ્રાપ્ત કરાવવા માટે ખૂબ જ અગત્યની હોય છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *