સ્થાન ધરાવતું આ સ્થાનક 51 શક્તિપીઠો માં એક મહત્વનું સ્થાન ધરાવતું

આ સ્થાનક એટલે મહાકાળી મંદિર પાવાગઢ આ સ્થાનક ભક્તોના હૃદયમાં ધરાવે છે

સવિશેષ સ્થાન ભક્તોની અનન્ય આસ્થા નું એ ધામ છે જ્યાં કાલિકા સ્વરૂપની મહાનતા દર્શાવે છે

ગુજરાતના પંચમહાલ જિલ્લાના હાલોલ તાલુકામાં પાવાગઢના ડુંગરા પર બિરાજમાન છે માતા મહાકાળી તો ચાલો દોસ્તો આ

મહાકાળી માતાજીના પવિત્ર સ્થાનક વિશે ડિટેલમાં માહિતી મેળવી ગુજરાતમાં આવેલા ત્રણ શક્તિપીઠોમાં અંબાજી ખાતે

વિરાજમાન છે માં અંબાજી બેચરાજીમાં બિરાજમાન છે મા બહુચર અને પાવાગઢમાં બિરાજમાન છે માતા મહાકાળી ચાંપાનેર થી

પાંચ કિલોમીટરના અંતરે માનસી નામનો એક કામ આવેલું છે અને માનસી થી જ શ્રદ્ધાળુ માટે ઉપલબ્ધ બને છે એટલે કે વુડન

ખટોલાની સુવિધા જે ભક્તો પગપાળા ચાલીને માતાજીના સ્થાનક સુધી ના પહોંચી શકે તેઓ ઉડાન ખટોલામાં બેસીને માતાના

દર્શને પહોંચી છે પાવાગઢ ડુંગરા પર બિરાજમાન માતાના દર્શન કરવા માટે આ એક સુગમ બળ્યો રાહ છે પાવાગઢમાં આવેલો

આ રોગ સે ભારતનો સૌથી વધુ ક્ષમતા ધરાવતો રોપવે છે જેમાં એક સાથે બધી સવારી થઈને લગભગ 1200 લોકો એક સાથે

માના દરબાર સુધી પહોંચી શકે છે સ્થાન ગણાતા પાવાગઢ પર ભક્તિની સાથે સાથે પ્રકૃતિ પણ ચોરી કરાઈ ખીલી ઉઠી છે પરથી

તમે આખાય પાવાગઢની નિહાળી શકો છો રૂપેથી ઉતરીને જ્યારે ભક્તો માનવ મંદિર તરફ પ્રસ્થાન કરે છે ત્યારે રસ્તામાં અનેક

પાવનકારી સ્થાનકોના દર્શન થાય છે પછી આવેલું છે દુધિયા તળાવની આગળ વધતા ભક્તોની થાય છે શું પાર્શ્વનાથ જિનાલયના દર્શન પાવાગઢના ડુંગરા ઉપર અલગ અલગ સાત જેટલા છે જેમાંથી આ સુ પાર્શ્વનાથ જિનાલય નું વધારે મહત્વ છે કહેવાય છે કે

આ સ્થાનેથી જ ભગવાન શ્રીરામના પુત્ર રવ અને કોષ બંને મોક્ષ ગતિને પામ્યા હતા એટલા માટે જ છીપક તો મહાકાળી માતાજીના દર્શને આવે છે તે આ પવિત્ર જિનાલયના પણ દર્શન અચૂક કરે છે એમાં ડાબી અને જમણી તરફ લવ અને કુશની

પ્રતિમાઓ સ્થાપી છે લવકુશના ચરણની પ્રતિકૃતિ આ જિનાલયની સામે આવેલા મંદિરમાં જોવા મળે છે પાવાગઢ ડુંગરા પર માતાજીના દરબાર પહોચતા જ ભક્તોને થાય છે મા કાલિકાના અદભુત રૂપના દર્શન વિશાળ નેત્રધારી માં કાલીના મુખના દર્શન

મંદિરમાં બિરાજમાન મહાકાળી નું આ સ્વરૂપ આમ તો ઉગ્ર પાસે છે પરંતુ તેના દર્શન દ્વારા ભક્તોને તો થાય છે એ પરમ શાંતિની અનુભૂતિ અહીં માના ગોખમાં કાલિકા યંત્રની પણ સ્થાપના થઈ છે મહાકાળીના મંદિરમાં ભક્તોને માના અલગ અલગ ચાર

સ્વરૂપના દર્શન થાય છે ગર્ભ ગ્રહની મધ્યમાં માનો મૂળરૂપ સ્થાપિત છે તો મૂળ રૂપની જમણી તરફ પ્રતિમા સ્વરૂપે દર્શન આપી રહ્યા છે માં મહાકાળી તો માના મૂળ સ્વરૂપની ડાબી તરફ માપસરનું પણ થયું છે સ્થાપન અહીં ગોખમાં બિરાજમાન છે એમાં

બહુચર અને માં બહુચરની બાજુમાં જ માતા મહાલક્ષ્મી પણ બિરાજમાન છે માં મહાકાળીના અહીં મિત્રો સ્વરૂપે દર્શન થઈ રહ્યા છે પછી માતાનું ઉગ્ર સ્વરૂપ નહીં પણ શાંત સ્વરૂપ બીજાજમાં છે કહેવાય છે કે જ્યારે સતીના શરીરના 51 ટુકડા થયા ત્યારે

પાવાગઢ પર માતાજીના જમણા પગની આંગળી પડી હતી. પાછી આ જગ્યાએ શક્તિપીઠની સ્થાપના થઈ શ્રીદેવી ભાગવતના પાંચમા સ્કંધમાં ઉલ્લેખ અનુસાર શુભ નામના અસુરોએ બ્રહ્માજી પાસેથી પુરુષ માત્રથી અવધ હોવાનું વરદાન મેળવી લીધું

કહેવાય છે કે ત્યારે દેવતાઓએ મદદ માટે દેવી જગદંબાની પ્રાર્થના કરી અને જગદંબાના કોષમાંથી દેવી કૌશિકીનું પ્રાગટ્ય થયું અતિ સ્વરૂપમાં કૌશિકી દેશમાંથી નીકળી જવાને લીધે જગદંબાનું શરીર ક્ષણ થઈ ગયું અને રૂપકાર પડી આ કાળા રૂપને લીધે

જ દેવી પ્રસિદ્ધ થયા કાલિકા નામે કહેવાય છે કે ટીવીના આજ કાલિકા રૂપે અસરોના સહારમાં દેવી કૌશકીને સહાય કરી અને ચંદ્રનો વધ કરી દેવી કાલિકા જ ચામુંડા તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા આ ઉપરાંત ભયાનક રાક્ષસ રક્તપિતનો સંહાર કરવા કાલિકાએ રક્તપન કરી તેનું ભક્ષણ કર્યું અને અંતે શુભ નું મસ્તક પણ ઝડપી અલગ કર્યું

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *