પહેલા નોરતે ભારે વરસાદની આગાહી | અંબાલાલ પટેલે કરી મોટી આગાહી

નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો ઓન્લી ખેડૂત હેલ્પમાં આપનું સ્વાગત છે 2022 આજના સવારના 5:30 વાગ્યાના મહત્વના હવામાન

સમાચાર ગુજરાતમાં આજથી વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે કારણ કે ગઈકાલે પણ ભાવનગર રાજકોટ સહિત કેટલાક

વિસ્તારોમાં મંડાણી નો વરસાદ વરસ્યો હતો જોઈએ સંપૂર્ણ અપડેટ સૌથી પહેલા આપણે અત્યારના સમયની અપડેટ જોઈએ તો

અત્યારે દક્ષિણ ગુજરાતમાં વાપી આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તેમજ દમણ આજુબાજુ વરસાદ જોવા મળે છે તો બીજી બાજુ

સૌરાષ્ટ્રમાં માત્ર વેરાવળ કોડીનાર અને ઉના આજુબાજુ દરિયા કિનારાના કોઈ સ્થળે વરસાદી જ આપતા હોય તેવું જણાય છે

આજે બપોર પછીના સમયની અપડેટ જોઈએ તો બપોર પછીના સમયે સૌરાષ્ટ્રના ઉત્સવ જોઈએ તો પોરબંદર ભાણવડ

કુતિયાણા ઉપલેટા જેતપુર ગોંડલ જુનાગઢ તેમજ બગસરા વિસાવદર માંગરોળ વેરાવળ તુલસીશ્યામ પુના રાજુલા સહિત જુનાગઢ

ગીર સોમનાથના તમામ વિસ્તારો મહુવા તળાજા પાલીતાણા જેસર બગદાણા ગારીયાધાર તેમજ સિહોર બાબરા ગઢડા વલભીપુર

આ બધા વિસ્તારો અને આજુબાજુના બોટાદ જિલ્લાના પણ તમામ વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળે તેવી શક્યતાઓ છે વડોદરા સુરત તાપી ડાંગ વલસાડ અને નવસારી જિલ્લામાં આજે પણ વરસાદ જોવા મળશે દાહોદ ગોધરા પંથક અને ઉત્તર ગુજરાતમાં

હળવા વરસાદી ચાપટા વરસી શકે છે આવતીકાલે 27 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો સૌરાષ્ટ્રમાં ચલાયા જામનગર રાજકોટ મોરબી ઇલાજ જસદણ બોટાદ ભાવનગર ગોંડલ જુનાગઢ ભાણવડ ડિસેમ્બર અમરેલી વેરાવળ જુનાગઢ ગીર સોમનાથ અલંગ ભાવનગર

તળાજા પાલીતાણા જેસર બગદાણા દક્ષિણ ગુજરાતમાં વડોદરા અમોદ ભરૂચ રાજપીપળા તેમજ સુરત તાપી ડાંગ વલસાડ અને નવસારી તેમજ દાહોદ ગોધરા પંથક ની અંદર વરસાદી માહોલ આપણને જોવા મળશે 28 તારીખની અપડેટ જોઈતો વહેલી

સવારે એટલે કે 7:00 વાગ્યાથી 10 ના ગળામાં ભાવનગર અલંગ મહુવા તેમજ કરું સુરત તાપી વલસાડ નવસારી અને ડાંગમાં વરસાદની શક્યતા તેમજ 28 તારીખમાં બપોર પછીના સમયની અપડેટ જોઈએ તો સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ

જોવા મળશે જેમાં સૌથી વધારે જુનાગઢ અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ જોવા મળશે તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં વડોદરા દાહોદ ગોધરા તેમજ સુરત વલસાડ નવસારી ડાંગ તાપીમાં વરસાદની શક્યતા 29 તારીખની અપડેટ જોઈએ જેમાં સૌરાષ્ટ્રના

કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ જોવા મળી શકે તેવા વિસ્તારો જોઈએ તો ઉના તુલસીશ્યામ રાજુલા મહુવા તળાજા પાલીતાણા ગારીયાધાર સાવરકુંડલા જેસર ધારી બગસરા વિસાવદર આ બધા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા તો બાબરા અને અમરેલી

આજુબાજુના વિસ્તારમાં પણ ભારે વરસાદ પડશે ભાવનગર સિહોર વલભીપુર ગઢડા જસદણ ગોંડલ તેમજ રાજકોટ સાપર વેરાવળ ચોટીલા રાણપુર બોટાદ બરવાળા મોરબી સુધીના વિસ્તારનો સમાવેશ થાય છે

Leave a Comment