પેશાબ અટકી જાય ત્યારે આપણા ઘરે રહેલી આ વસ્તુ ઇમરજન્સી પી લેવાથી બધો પેશાબ તરત જ છૂટી જશે - Kitu News

નમસ્કાર દર્શક મિત્રો હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતી ચેનલમાં ફરી એકવાર તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું બધા મિત્રોને ભગવાન સ્વસ્થ રાખે

એવી પ્રાર્થના સાથે મિત્રો પેશાબની એક સમસ્યા નું આજે એક એવો ઈમરજન્સી ઉપચાર કરી શકાય કારણ કે પેશાબની

કન્ડિશનમાં જ્યારે એવું થાય કે પેશાબ ઘણી વખત અટકી જાય અટકી જાય એટલે પેશાબ શેર ન ઉતરે અને એવું થતું હોય

મોટાભાગે તો કે પેશાબમાં કોઈ ઇન્ફેક્શન હોય અથવા પેશાબ નળીમાં ઇન્ફેક્શન હોય અથવા ખાસ તો પથરીની સમસ્યા જે

લોકોને હોય તો આવું ક્યારેક થઈ શકે કે પેશાબ અટકી જાય એને અને ઈમરજન્સી સારવાર ની જરૂર પડે અટકી ગયા પછી પૈસા

પુત્રને ઘણીવાર તમે પાણી પીવો ઘણું બધું પાણી પી લો છતાં પણ પેશાબ ન આવે અને પેશા બટકી જાય એટલે શું થાય કે પેડુમાં

દુખાવો થવા લાગે અને બીજી પણ જો પેશાબ વધારે સમય સુધી અટકી ન રહે તો શરીરમાં બીજી પણ ઘણી બધી ગંભીર

સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે એક એવું કામને ઉપચાર બતાવો અથવા તમારે કોઈ પણ તમારી જ્યારે કોઈના આ પ્રકારે

સમસ્યા ઊભી થાય કે પેશાબ અટકી ગયો છે અથવા પથરી થઈ હોય અને પેશાબિટી ગયો હોય પેશાબ ઘણું બધું પાણી પીવા

છતાં પણ ન ઉતરે ત્યારે મિત્રો મોટાભાગે દવા લેવાની જરૂર પડે ટીકડી અમુક એવી આવે છે ટેબલેટ કે જેનાથી પેશા તરત છૂટી

જાય પણ એક દેશી પ્રયોગ પણ એવો છે કે જેનાથી ટીકડીની જેમ જ તરત પેશાબ છૂટી જાય એટલે કે પેશાબ છે એમાં

એરંડિયાનો પ્રયોગ છે એનો એક એવો પ્રયોગ છે કે જેનાથી પેશાબિટી ગયું હોય અને ઈમરજન્સી કન્ડિશન ઉભી થઇ હોય ને તો

ઇમરજન્સીમાં પેશાબ છે એ છૂટી જાય છે પેશાબ નીકળી જાય છે એવો પ્રયોગ છે એ પ્રયોગ એવો છે કે એમાં અર્થ જેટલું હુંફાળું

પાણી લેવાનું છે હુંફાળું ગરમ પાણીમાં 20 એમ એલ એડીયુ નાખવાનું છે મિત્રો ગયો હોય અને પેશાબ ઘણી વખત મોટાભાગે તો પથરીને લીધે જેવું થતું હોય પણ ઘણી વખત ઇન્ફેક્શન હોય કે પછી કોઈ બીજા કારણોસર ગમે તે કારણોસર અટકી ગયો હોય

અને પેશાબના ઉતરતો હોય છે એનાથી પેશાબ છે ઝડપી ઉતરે છે અને જે અટકેલો પેશાબ હોય એક સાથે નીકળી જાય છે એટલે આ પ્રયોગથી એ શું થાય કે ઘણી વખત ઘણા લોકોને એવી સમસ્યા થતી હોય અને તાત્કાલિક દવાખાને દોડવું પડે અથવા ટેબલેટ

લેવા માટે દોડવું પડે પણ ઘણી વખત એવું થાય કે દવાખાનું આપણાથી દૂર હોય અથવા ટેબલેટ પણ લેવા જાય તો સમય સેવ વધારે બગડતો હોય તો મિત્રો આ પ્રયોગથી આનો આની સારવાર કરી શકાય છે અને ગરમ કરી અને તરત એની અંદર રેડિયો

નાંખી અને ફાયદો એટલે જે અત્યારે નીકળી જાય છે તો આ તો આજનો વિડીયો હોય તો વીડિયોને લાઈક શેર અને હેલ્થ ટીપ્સ ગુજરાતી ચેનલને સબ્સ્ક્રાઇબ કરી દેવા નમ્ર વિનંતી ખુબ ખુબ આભાર જય માતાજી

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *