મિત્રો ઘણીવાર વ્યક્તિ ખૂબ જ મહેનત કરે છે

પરંતુ તેને સફળતા મળ તી નથી અને તે નીચેનામાંથી તેને ભાગીજા કર્યા તમારી બધી જ મનોકામના પૂરી થઈ જશે

તમારે નાના નાના ઉપાયો અને અમુક વસ્તુઓ તમારી સાથે રાખવાની

અને ત ઉપર બધા જ દેજો અને જોતા જોતા તમારું કાર્ય સરળતાથી

ઉત્તમ મિત્રો કયા વારે કઈ વસ્તુઓ તમારી પાસે રાખવી જોઈએ તેથી

પૂજા કર્યા વગર તમને સુખ સમૃદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય અને તમારી બધી

જ મનોકામ ના હવે મિત્રો સોમવાર દિવસ હોય છે અને ઘણા લોકો

તેના સોમવારના દિવસે જે વ્યક્તિ ભોલેનાથના ભક્ત હોય તેને એક

વસ્તુ ઘરે લાવીને તેના પાકીટ અથવા તેજુરીમાં રાખી દેવાની છે

આ ઉપાય તમારે કોઈપણ એક વાર કરવાનો છે સવારે જલ્દી એક

મોટામાં જળ લઈને મહાદેવના મંદિરે જવાનું છે જો તમારા ઘરની નજીક

મહાદેવનું મંદિર ન હોય તો આ ઉપાય ને ઘરે પણ કરી શકો છો અને

મંદિરે જઈને શિવલિંગ ઉપર થી અભિષેક કરવાનો છે અને ભોલેનાથ

નો આ મંત્રનો જાપ કરવાનો છે અને મંત્રનો જાપ કર્યા પછી શિવલિંગ

ઉપર જળ ચ ઢાવવા અને તમારી જે ઈચ્છા હોય તે ભોલેનાથ પાસેથી જે

તેને તમારા બીલીપત્ર તમારા પાકીટમાં અથવા તો તેજીમાં રાખી દેવાનું છે

પછી તમારે દરરોજ તેના દર્શન કરવાના છે આ દર્શન કરવાથી તમારા

ઘરમાં માતા લક્ષ્મી ઝડપથી આવશે અને ઝડપથી કામ કર્યા વગર પૈસા મળવા લાગશે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *