નમસ્કાર મિત્રો આપણે ચેનલમાં તમારા બધાનો ફરીથી હાર્દિક સ્વાગત છે

મિત્રો શું પૂજા કરતા તમે તમારી આંખોમાં ત્યાં શું આવે છે અને જો આવે છે

તો આ વીડિયોને અંત સુધી જરૂર આજે અમે તમને કેટલાક એવા રસ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેનાથી તમને ખબર પડી

જશે કે તે કઈ એવી આજ્ઞ દેવી શક્તિઓ છે જેની કૃપા તમારા ઉપર બનેલ છે મિત્રો આપણા પ્રાચીન ગ્રંથો અનુસાર શરૂઆતમાં

આખો જ બ્રહ્માંડ ખાલી હતો અને ચારે તરફ ખાલી અંધારું જ ફેલાયેલો હતો અને તેના પછી અચાનક એકસરખા શિવલિંગ પ્રગટ

થયો જેનાથી આખો જ બ્રહ્માંડ ઉર્જા થી ભરાઈ ગયો અને પછી બ્રહ્માંડમાં પદાર્થોનું નિર્માણ થવા લાગ્યું જેમાં પાણી ધાતુ વાયુ અગ્નિ જેવી કેટલીક ચીજોનો પણ નિર્માણ થયો અને આ કારણસરવામાં આવે છે કે આ બધી જ વસ્તુઓમાં ભગવાન શિવનો

વાસ રહે છે અને સમગ્ર બ્રહ્માંડના કણ કણમાં રહેલી અસીમ ઉર્જા એ ભગવાન છે સેવ જ આજે છે અને સેવ જ અંત છે મિત્રો

જ્યારે તમે પૂજા પાઠ કરવા બેસી જાવ છો અથવા તો ભગવાનનું સ્મરણ કરવા બેસી જાવ છો તો ત્યારે તમારી આત્માનું કનેક્શન ભગવાનની સાથે હોય છે અને બધા જ સજીવ અને નિર્જીવ વસ્તુઓમાં તેમનું વાસ છે એ જ કારણે જ્યારે તમારી અંતર આત્માનું

કનેક્શન ભગવાન સાથે થાય છે તો ભગવાન તમને સંકેત આપે છે અને તે સંકેત એકદમ સાધારણ છે પરંતુ આપણે તેના ઉપર ધ્યાન નથી આપતા અને તે સંકેતોને આપણે સમજી પણ નથી શકતા અને સર્વ વ્યાપી પરમાત્મા બધા જ જીવ જંતુઓને આત્માથી

જોડાયેલ છે જ્યારે આપણે પૂજા અથવા ધ્યાન કરીએ છીએ ત્યારે આપણે આસપાસનું વાતાવરણ એકદમ સકારાત્મક જાતિ ભરી જાય છે અને આ જ કારણ છે આપણને પ્રસન્ન થાય છે અને તે સમયે દુઃખનું

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *