પ્રેમી સાથે બાઈક પર રખડતી હતી પત્ની, પતિ એ જોઈ જતા થયું આવું - Kitu News

હાલ પતિ પત્ની અને પત્નીના બોયફ્રેન્ડ નો એક હાઈ પ્રોફાઈલ કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે પત્ની તેના બોયફ્રેન્ડ સાથે ફરતી હતી

ત્યારે પણ દીકરીને બાઈક પર બેસાડી પરથી સાથે પહોંચ્યો હતો રસ્તા પર પત્ની ત્યાં સ્કૂટી પર જઈ રહી હતી પત્નીને જોઈ પડતી

એ હાઇવે પર ટુવિલર રોકાવા માટે શરૂ કર્યું હતું પત્ની પાછળ બેઠેલા વ્યક્તિએ મહિલા અને તેના બોયફ્રેન્ડના રોપા માટે વિડીયો

બનાવવાનું શરૂ કર્યું આજે રસ્તા પર જોર જોરથી બૂમો પાડવા લાગ્યો હતો ત્યાંથી પસાર થતાં લોકો પણ સ્થળ પર ભેગા થઈ

ગયા હતા સ્પીડમાં ગાડી ચલાવીને પતિએ પત્ની અને બોયફ્રેન્ડને સ્કૂટી રોકી હતી કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે બંને વચ્ચે ઝઘડો થયો

હતો મળતી માહિતી અનુસાર પોલીસ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી પોલીસે મહિલાના પતિ અને બોયફ્રેન્ડને શાંતિ ભંગ ની

કલમમાં હેઠળ ચરણ ફટકાવ્યું હતું આ સાથે બંને ભવિષ્યમાં આવું ન કરવા ચેતવણી આપવામાં આવે છે મળતી માહિતી અનુસાર મહિલાના લગ્ન એક દાયકા પહેલા થયા છે મહિલાને કોત્રી પણ છે મહિલાને ચોખાના વેપારી સાથે આડા સંબંધો છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *