પ્રિન્સિપાલે વિદ્યાર્થિની સાથે ત્રણ વાર ખ-રાબ કામ કર્યું

નમસ્કાર મિત્રો વિડિયો તમારું સ્વાગત છે ભરૂચ શહેરમાં ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ છે ધોરણ નવમાં અભ્યાસ કરતી માસુમ વિદ્યાર્થીને

નાપાસ કરવાની ધમકી આપી એવા આચાર રણજીત પરમાર સામે લોકો ગુસ્સે થઈ રહ્યા છે ધોરણ નવમાં અભ્યાસ કરતી એક

વિદ્યાર્થીને નાપાસ કરવાની ધમકી આપીને એક શાળાના આચાર્ય તેની પણ દુષ્કર્મ હતું માસુમ વિદ્યાર્થી શાળામાં ન જઈ રહી હતી

જેથી પરિવારને શંકા જતા પરિવારે તપાસ શરૂ કરી હતી આખરે વિદ્યાર્થીની આ કંટાળીને આ ભાવને જાણ પરિવારને કરી અને

એવું પણ કહ્યું કે આ આચાર્ય આ વિદ્યાર્થીની સાથે ત્રણ વખત વિચાર્યું હતું. જેથી વિદ્યાર્થીને ખૂબ ડરી ગઈ હતી અને સ્કૂલે પણ

જવાનું બંધ કર્યું હતું તેવા સપ્ટેમ્બરના રોજ આચાર રણજીત પરમાર દ્વારા શારીરિક અલપલા કરતા વિદ્યાર્થીને એકદમ ગભરાઈ

ગઈ હતી અને આચાર્યની કેબિનમાંથી કપડાને બહાર દોડ્યા હતી ત્યારે મિત્રો ત્યાંની સરકારે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે

Leave a Comment