રાજ્યમાં ફરી ભારે વરસાદની આગાહી 23 24sept - Kitu News

એ પહેલા ચેનલમાં આવતો પહેલા ગુજરાતમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ આ વર્ષે વરસાદ નવરાત્રીમાં

ખેલૈયાઓને પરેશાન કરી શકે છે કારણ કે આગામી પાંચ દિવસ સુધી રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવશે ખાસ કરીને

દક્ષિણ ગુજરાતમાં નવરાત્રીના સમય દરમિયાન વરસાદ પડી શકે છે તો સૌરાષ્ટ્રના કચ્છમાં વાતાવરણ શુ કરે છે જ્યારે ગિરનાર

અમરેલીમાં વરસાદની આગાહી છે તો વલસાડના દબાણમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે પરંતુ વિજય લેતા પહેલા ગુજરાતને ધમરોલી

શકે છે એટલે કે આવતીકાલે દક્ષિણ ગુજરાતમાં સાથે વરસાદની હવામાન વિભાગની આગાહી કરે છે નવરાત્રીના દિવસો

દરમિયાન સામાન્ય વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ કરવામાં આવી છે બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલા દક્ષિણ ગુજરાતમાં

વરસાદી માલ બનશે નવરાત્રી માં સામાન્ય વરસાદ તો રહેશે જ પણ જતા જતા વરસાદ ઉત્તર ગુજરાતના દક્ષિણ ગુજરાતમાં

ભારતીય હવામાન વિભાગ 2015 આપી હતી મોનસૂન 2022 સુધી બતાવે છે કે ત્રણ દિવસ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવશે ત્યાં સુધી

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *