રામદેવપીર સમાધિ લેતા પહેલા આ વાત કીધી હતી.. સાંભળો એમના છેલ્લા શબ્દો - Kitu News

રામાપીર કી જય તો મિત્રો સ્વાગત છે આપનો આપણી youtube ચેનલ ભક્તિ કીર્તન સંગ્રહમાં મિત્રો આજના આ વીડિયોમાં

આપણે રામદેવપીર સમાધિ લેતા પહેલા આપણને જે સંદેશો આપ્યો હતો આપણને જે બોધ આપ્યો હતો તેમજ તેમના માતા પિતા

સાથે જે તેમની છેલ્લી સાફ કર્યો હતો તે આપણે સાંભળીશું તો અંત સુધી મારી સાથે જોડાયેલા રહેજો વિડિયો પસંદ આવે તો

લાઈક કરજો શેર કરજો અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો સબ્સ્ક્રાઇબ કરજો મિત્રો આપણને સૌ લોકોની ખબર છે કે રામદેવજી એ

બીજું કોઈ પણ નહીં પરંતુ દ્વારકાધીશના જ અવતાર હતા અને હાલમાં પણ રામદેવજી એ કહેવા દેવતા છે કે જે આજે પણ સાત

સાત હાજરાહજૂર છે આપણે તેમને કોઈ પણ જગ્યાએ ક્યારેય પણ બોલાવીએ છીએ સાચા મનથી સાચી શ્રદ્ધાથી જો આપણે

તેમની પુકાર કરીએ છીએ તો અવશ્ય તે આપણી પાસે આવે છે અને આપણી સહાય કરવા માટે હંમેશા તત્પર રહે છે તો આ

રામદેવજી મહારાજે ભાદરવા સુદ અગિયારસના દિવસે સમાધિ લીધી હતી અને સમાધિ લેતા પહેલા તેમને 24 ફરમાન આપ્યા હતા

કે જે આપણે આની પહેલા સાંભળ્યા હતા હવે આપણે આજના વીડિયોમાં એ સાંભળીશું કે રામદેવજી મહારાજના છેલ્લા શબ્દો

કહ્યા હતા અને તેમને પોતાના માતા પિતા સાથે જે વાર્તાલાપ કર્યો હતો તેમાંથી આપણને શું શીખવા મળે છે તે હવે આપણે

સાંભળીશું સંબંધ 1515 ને ભાદરવાસો સાતમના દિવસે રામદેવજી મહારાજને લીલા સંકેલી લેવાનું સંકેત અજમલજીને આપ્યો હતો

તેને સપના આવ્યું કે જાણે પોતે દ્વારિકા નગરીમાં છે ટીંડોળામાં રણછોડરાય બિરાજમાન છે ત્યાં રામદેવપીર આવ્યા અને

રણછોડરાયમાં સમાઈ ગયા તેમજ લીલુડો ઘોડો પણ ગરુડજીમાં સમાઈ ગયો આજે અજમલજીને જોરથી જઈ એવો નાદ કર્યો

અજમલજી જાગૃત અવસ્થામાં આવ્યા અને ત્યારે રામદેવજી એ કહ્યું કે ભાદરવા સુ નવમીના દિવસે સમાધિ લઈ પડદે પરયાણ કરવાનો છું આ મારો અને નિર્ણય છે આ નિર્ણયથી અજમલજી અને મીડલ દેને સર્વને વ્રજભાત થયો માતા મીનળદે કલ્પાન કરવા

લાગ્યા અને ત્યારે રામદેવજી એ કહ્યું કે આ જગતમાં જન્મે છે એકલો અને મરે છે પણ એકલો કોઈ કોઈની સાથે આવતું નથી માટે ખોટો મોહ કરવો નહીં. માતા મીનળદેવી કોઈ વાત સાંભળતા નથી રામદેવજી માતા ને કહે છે કે તમારો સ્નેહમ અને વિવાદ કરે છે

માટે હું તમને વચન આપું છું કે તમારી પેઢીએ પેઢીએ પીર થશે છતાં માતા મીડલ દે વાત ભાંગતા નથી ત્યારે રામદેવજી અજમલજીને કહે છે કે પિતાજી ખોટી માયા છોડી ભગવાન સ્મરણમાં જીવ જોડો તો ઉદ્ધાર થશે. આપણે માત્ર અમુક કારણ સાથે

ભેગા થયા હતા અને હવે તે કારણ પૂરું થયું એટલે હું મારા રસ્તે અને તમે તમારા રસ્તે તમે સમુદ્રમાં માગ્યું હતું તે તમને મળી ચૂક્યું છે માટે મમતા છોડો આ રીતે અજમલજીના બંને સમાધાન થઈ ગયું રણુજામાં ભાદરવા સુદ નોમના દિવસે ગિરનાર નેજા રોપાઈ

ગયા માતાએ તિલક કરી ગળામાં પુષ્પની માળા પહેરાવી રામદેવજીએ સમાધિ ખોદવાની આજ્ઞા આપી તે સૌ સગા સંબંધીને મળે છે અને આ વખતે ડાલી બાઈ આવી અને સમાધિ સ્થળ એ પોતાનું છે તે માટે પ્રમાણ આપે છે અને રામદેવજી મહારાજના

આશીર્વાદ લઇ પોતે જ સમાધિ લઈ લે છે પાદરવા સુદ અગિયારસના દિવસે રામદેવજી મહારાજના પરદે પર્યાવરણનો દિવસ છે

જેથી સવારે બ્રહ્મા મુરતમાં ધ્યાનથી પરબારી હાથમાં શ્રીફળને રામદેવજી એ જન્મ સમુદાયને 24 ફરમાનો અહીંયા અને તે પાડવાની આજ્ઞા આપી રામદેવજી મહારાજે દિવ્ય પ્રકાશમાંથી પોતાનું નિજ સ્વરૂપ જે અમર પદ વાળું છે તેના સૌને દર્શન કરાવી

જણાવ્યું કે આ મારું દિવ્ય એજ સ્વરૂપ હંમેશા અહીંયા રહેશે તમે તેનું ધ્યાન ધરશો તો હું તમારી સમીપ જ રહીશ આ સ્વરૂપ સૌને મુક્તિ પનાર નારો છે તેમાં શંકા કે સંદેશો કરતા નહીં આટલું કહી રામદેવજી સમાધિ પાસે આવ્યા રામદેવજી માતા પિતાને

ભાઈ લાગી સૌને નમન કરી કહેવા લાગ્યા કે મારો સમય પૂરો થયો છે મારી સમાધિ ઢાંકી દીધા બાદ કોઈ ખોલીને જોશો નહીં પડદો ઉઘાડશો નહીં મારા વચનમાં કોઈ શંકા રાખશો નહીં મારા વચન પર શ્રદ્ધા રાખજો મારા ફરમાનો મારી આ જ્ઞાઓ મારી

સુચના ધર્મનું મહત્વલીલો ને જો ફરકાવી પાઠ પૂજા કરજો રાત્રે જમા જાગરણ કરી ભજન કીર્તનથી સવારે મંડપ સ્વભાવજો જ્યાં મારા પાઠ થશે ત્યાં હું અવશ્ય હાજર રહીશ આ મારું વચન છે સવારે મંડપમાં મારો આરાધન થવાથી હું ગંગામાં જુદા જુદા સ્વરૂપે

આવી બેસી જ અને આટલું કહી રામદેવજી સમાધિમાં ઉતરવા લાગ્યા અડધા ઉતાર્યા ત્યાં તેમનું તેજો મહિને શરૂ પ્રગટ્યું આકાશમાં વાગવા લાગ્યા પુષ્પોની વૃષ્ટિ થઈ કે જાણે સ્વર્ગમાંથી દેવો અપ્સરાઓ કિનારો લઈને આવ્યા હોત છેવટે માટે કઠણ

થઈ જાય રામદેવજી નો જય નાદ કર્યો રામદેવજીએ હરભુજીને છેવટના મિલનનો કોલ આપ્યો હતો અને તેથી સ્વપ્નમાં આદેશ આપ્યો કે ચેતી ગયો છું આથી હરભુજીને કાંઈ સમજણ પડી નહીં અને તે ખરેખર આવ્યા ત્યારે રણુજાતી આવેલ સાધુએ રામદેવજી

પરદે કોઠીયા ની વાત કરી આ સાંભળી હરભુજી રણુજા જવા ઉપડ્યા અને હરભુજીને રસ્તામાં વચ્ચે રામદેવજી મહારાજ મળે છે બંને વાતો કરે છે વિવા મીઠાઈ આરોગ્ય છે અને રતન કટોરો માતા મીડલ દેને વીરગેટિયો વિરમ દેને અમલ દાબડી અજમલજીને

આપવા જણાવ્યું અને કનેક્ટ કટારી હરભુજીને આપી છૂટા પડે છે અર્બુજી રણુજા આવે છે ત્યારે રામદેવજીને પરલોક સીધાવ્યા ને ત્રણ ચાર દિવસ થયા છે એમ કહેતા હરભુજી કહે છે કે મને રામદેવજી હમણાં જ રસ્તામાં મળ્યા અમે વાતો કરી બાવા મીઠાઈ

ખાધા રતન કટોરો વીર ગેડીયો અને અમલ દાબડી પણ આપી છે આ વાત સાંભળી વાહ વિવાદ અને તર્કના કારણે સૌને અજ્ઞાન થયું રામદેવજી આપેલ આજ્ઞસરાય ગઈ અને સૌએ સમા ધિ ખોદવા માંડી આથી રામદેવજી મહારાજનો શ્રાપ થાય છે અને

આકાશવાણી થઈ કે તુ રાખુડમાં કોઈ પ્રગટશે નહીં તેમજ તમે માલ લૂંટીને જીવશો તમને ફક્ત જ્યોતનો જ અધિકાર મળ્યા છે અને તેથી જ આજે જ રાજસ્થાનના રામદેવરા ગામમાં રામદેવપીરનું જે મંદિર છે ત્યાં ફક્ત આજે જ્યોતા જ પ્રગટે છે તેમજ તેમના

શ્રાપના લીધે તૂરા કુળમાં આજે પણ કોઈ પીર નેગેટિવ નથી તો મિત્રો આવી રીતે રામદેવપીરે સમાધિ લીધી હતી તેમજ તેમના જીવન દરમિયાન તેમને અનેક પરચા પુરા પાડ્યા હતા તેમજ ધર્મની સ્થાપના કરી હતી ધર્મનો સંદેશો ફેલાવ્યો હતો તો મિત્રો એકવાર મારી સાથે રામદેવપીરની જય થઈ જાય બોલે રામદેવજી મહારાજ કી જય

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *