ચાલુ શાળામાં રૂમ બંદ કરી આચાર્ય શિક્ષિકા જોડે કરતા હતા મજા - Kitu News

નમસ્કાર મિત્રો વીડિયોમાં તમારું સ્વાગત છે શિક્ષણને સંસાર કરતો એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે જેમાં સ્કૂલના એક પ્રિન્સિપલ એ

શાળાને પોતાની અયાસી નો હતો બનાવી દીધો હતો અને આખા સ્થિતિમાં મૂક્યું છે એ મંદિરમાં જ તેઓ ખરાબ કામ કરતા હતા

અને છેલ્લા નવ વર્ષ થી આ બંનેનું ચાલતું હતું આચાર્ય તરીકે ફરજ બજાવે છે અને તેમની સ્કૂલમાં પણ મહિલા સ્ટાફ સાથે સંબંધ

હતા અને આ બંને રજા ના દિવસોમાં સ્કૂલમાં જે સ્ટાફ રૂમ આવેલો છે તે રૂમમાં બનાવ્યો હતો અને ત્યાં તેઓ સંબંધ બનાવતા

હતા આ બંનેના સંબંધો ખૂબ જ લાંબા સમયથી ચાલતા હતા અને બંને જ્યારે સ્કૂલમાં રજા હોય ત્યારે તેઓ આવતા હતા અને

સ્કૂલના રૂમમાં તાળું મારી અને આખો દિવસ તેઓ રૂમમાં રહેતા હતા જેથી ગામ લોકોને આ બંને ઉપર શંકા જઈ હતી જેના

કારણે એકવાર જ્યારે તેઓ સંબંધ બનાવી રહ્યા હતા ત્યારે જ કામ લોકોએ તેનો દરવાજો તોડી નાખ્યો હતો અને ત્યારે તેઓ રંગે

હાથે પકડી પડ્યા હતા અને ત્યારે તેનો વિડીયો પણ બનાવવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં આ વિડીયો જિલ્લાના કલેક્ટરને આપી

દેવામાં આવ્યો હતો જેથી આ બંને અને પ્રિન્સિપાલ ની અંદર પકડ કરવામાં આવી છે અને તેમને નોકરીમાંથી પણ કરી દેવામાં આવ્યા છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *