સાધુએ આ મહિનાનો એક અંક કાપીને બનાવી સ્ત્રી નાગા સાધુ પછી જુઓ શું થયું - Kitu News

આ મહિલાનું જબરદસ્તીથી એક અંગ કાપીને બનાવવામાં આવી

મહિલા નાગા સાધુ વચ્ચે જે થયું જોઈને બધાના સુધી ગયા મિત્રો

નાગા સાધુ જેને ભગવાનનો દરજ્જો આપવામાં આવે છે પરંતુ હકીકતમાં

તેઓ એકાઉન્ટમાં શું કરે છે શું તમે જાણો છો નહીં ને ખરેખર મિત્રો તેઓ

એક મહિલાને પોતાની જમાતમાં સામેલ કરવા માટે તેની સાથે કરે છે એવું

કામ કે તે જોઈને તમારા સુધી જશે મિત્રો વીડિયોની શરૂઆત કરીએ તે

પહેલા મહાદેવ લખીને કમેન્ટ જરૂર કરજો મિત્રો તમે નાગા સાધુ વિશે તો

જરૂર જાણતા હશો ને તમે તેના દર્શને જુનાગઢ શિવરાત્રીના મેળામાં

અથવા તો પ્રયાગરાજ કુંભના મેળામાં જરૂર કર્યા હશે પણ શું તમે ક્યારે

મહિલા નાગા સાધુ વિશે સાંભળ્યું છે તમે ક્યારે તેના દર્શન કર્યા છે નહીં

ને તો મિત્રો તમને જણાવી દઈએ કે પુરુષના ઘસવાથી જેમ આગળ સાધુઓ

પણ હોય છે જે વધારે પડતો સમય ગુફાની અંદર ભગવાનની આરાધના માં વિતાવે છે

તેથી આપણે તેના દર્શન કરવા મુશ્કેલ થઈ જાય છે તમને જણાવી દઈએ કે

કોઈપણ મહિલાને સંપૂર્ણ રીતે નાગા સાધુ બનવા માટે દસ વર્ષ સુધી બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું પડે છે

ત્યારબાદ તેમની પરીક્ષા લેવામાં આવે છે મહિલા પાસે એવું કામ કરાવવામાં આવે છે

જેથી ખબર પડી શકે કે હવે આ મહિલાને સંચારનો કોઈ મો નથી આવી અનેક

પ્રકારની પરીક્ષાઓમાં ઉતરાયણ થયા બાદ જ નક્કી કરવામાં આવે છે કે

આ મહિલાને જમાતમાં સામેલ કરવી જોઈએ કે નહીં નક્કી થયા પછી સૌપ્રથમ

તેમનું મુંડેન કરવામાં આવે છે ત્યારબાદ સ્નાન કરાવીને સાધુના વસ્ત્રો પહેરાવવામાં આવે છે

સ્ત્રીના કા સાધુને સવારે બ્રહ્મા મુરતમાં ઊઠવું પડે છે સ્નાન કરીને શિવજીને પૂજા કરવી પડે છે

બપોરે ભોજન કર્યા પછી ફરી શિવજીનું જોબ કરવાનું હોય છે આટલું જ નહીં મોડી રાત

સુધી ભગવાનની આરાધના માં રહેવું પડે છે શ્રીનગર સાધુ કપાળ તિલક કરે છે અને

ભગવા રંગના વસ્ત્રો ધારણ કરે છે મિત્રો તમને જણાવી દઈએ કે પુરુષના તું અને સ્ત્રીના કા સાધુમાં એક જ તફાવત હોય છે પુરુષના

સાધુ નખ ન થાય ને હરી ફરી શકે છે જ્યારે સ્ત્રીના કા સાધુઓને હંમેશા વસ્તુઓ ધારણ કરવા પડે છે ને સ્નાન કરતી વખતે પણ વસ્ત્ર પહેરવા જ પડે છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *