ખાલી એક જ શનિવાર કરવાનો છે | આ ટો ટકાને પછી જુઓ કિસ્મત નું તાળું ખુલી જશે - Kitu News

મિત્રો વાસ્તુશાસ્ત્રમાં જણાવ્યા મુજબ જોવો તમે તમારા ઘરે આ

બે વૃક્ષો એક સાથે લગાવશો તો તમે પણ કરોડપતિ બની જશો એક સાથે નો મતલબ તમારે બંને એક સાથે નજીકમાં લગાડવા

પડશે ઘરમાં લગાવવાથી માં લક્ષ્મી લાંબો સમય તમારા ઘરમાં નિવાસ થશે તો મિત્રો તમે પણ આ વીડિયોને અંત સુધીની આપશો

તો તમને આ બંને વૃક્ષ વિશેની માહિતી મળી રહેશે અને તમને પણ લાભ થશે મિત્રો વૃક્ષોએ આપણને ઓક્સિજન પૂરો પાડવાનું

કામ કરતા હોય છે અને મિત્રો ભારતીય શાસ્ત્રોમાં વૃક્ષોને દેવતા અને ભગવાનનું રૂપ માનવામાં આવે છે મિત્રો આપણે બધા જ

લોકો મોટા મોટા ઝાડ હોય છે તેમાંથી જે નાના નાના છોડ લઈ અને તે આપણા ઘરે લઈને ઘર આંગણામાં લગાવતા હોઈએ છીએ

અને આપણા ઘરની સજાવટ માટે આપણે ઘણા બધા વૃક્ષો લગાવી દેતા હોઈએ છીએ પરંતુ મિત્રો તમને ખબર નહીં હશે કે આવા

વૃક્ષો ઘરની સુંદરતાને હજારો ઘણી વધારે લેતા હોય છે અને સાથે જ વૃક્ષને બહાર કાઢે અને ઘરમાં સકારાત્મક વાતાવરણમાં ફેરવી દેતા હોય છે અને આ જ વૃક્ષો તમારા ઘરમાં માતા લક્ષ્મી અને ધનના દેવતા ખુબ એને તમારા ઘરમાં રહેવા માટે મજબુર કહી દેતા

હોય છે અને એ પણ ઘરની સજાવટ માટે ઘણા બધા ઝાડ લગાવતા હોય છે પરંતુ તેમને વાસ્તુશાસ્ત્રમાં જણાવેલ માહિતી ખબર નથી હોતી આજે મેં તમને એવા વૃક્ષો વિશે જણાવશો જે ઘરમાં લગાવવા જોઈએ અને તેમાંથી વૃક્ષો છે જે એક સાથે નજીકમાં

લગાવવાથી તમારા ઘરમાં લાગશે અને તમારા ઘરમાં રહેલા છે બધા જ દૂર થઈ જશે તમે લોકો ઘણા બધા પૈસાવાળા લોકોના ઘરે ઘણા જ વૃક્ષો જોયા છે પરંતુ ક્યારે પણ તમને વિચાર આવ્યો છે કે તે લોકો આટલા બધા વૃક્ષો કેમ લાગતો હોય છે અને કોઈક

લોકોને ઘરે એક સાથે બે વૃક્ષ જોયા છે પરંતુ તેમને એ વાતની ખબર નહિ હશે તો તમને આજે ખબર પડી જશે કે કેમ તેવા બંને વૃક્ષોને એક સાથે નજીકમાં લગાવતા હોય છે કે આજના વીડિયોને દરેક લોકો કેટલાક વૃક્ષો એવા હોય છે જેનાથી ઘણા લોકોને

કિસ્મત બદલાઈ જતી હોય છે અને તે વૃક્ષોને ઘરમાં લગાવવાથી તનની વ્યવસ્થા થતી હોય છે ઘણા લોકોને ખબર નથી હોતી કે

કયા લગાવવા જોઈએ અને તેઓ લગાવી દેતા હોય છે અને તેમાં વાસ્તુદો સવારથી ઘરમાં નકારાત્મક પૂજા પ્રવેશ થતી હોય છે

અને ઘરમાં ગરીબી થતા હોય છે ત્યાં હંમેશા માટે મા લક્ષ્મી અને ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુનું નિવાસ હોય છે અને તુલસીને ભગવાન શ્રી હરિ વાત છે કે જ્યાં પણ તુલસીનો છોડશે ત્યાં હું તેમની સાથે જ નિવાસ કરીશ અને એટલા માટે જ જે ઘરમાં તુલસીનો ક્યારો

છે તે ઘરમાં લક્ષ્મી નથી રહેતી અને જ્યાં તુલસીનો છોડ હોય છે તેના વાતાવરણ એકદમ શુદ્ધ થઈ જાય છે અને જેવી રીતે તુલસીના લીધે ઘરમાં વાતાવરણ શુદ્ધ થઈ જાય છે તેવી જ રીતે જે ઘરમાં તુલસી હોય છે તે ઘરના લોકોના વિચારો પણ એકદમ

બદલાય અને શુદ્ધ થઈ જતા હોય છે અને તુલસીમાં રહેલા તેના ઘરમાં લગાવવાથી જ બધા જ પ્રકારના વાસ્તુદોષ ઘરમાંથી નાબૂદ થઈ જતા હોય છે કેટલાક લોકો જ્યારે બનાવે છે બીજું છે અશ્વગંધા આ છોડ ત્યારે વાસ્તુશાસ્ત્ર આપણા ઘરમાં વાસ્તુદોષ પેદા થઈ જતો હોય છે જેના લીધે આપણી સફળતામાં આવી જતા હોય છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *