નમસ્કાર મિત્રો ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે હાર્દિક વાતોમાં મિત્રો વાલ્મિકી રચિત રામાયણમાં માતા-પિતા દ્વારા એટલે કે દશરથજીની આત્માને મોક્ષ પ્રાપ્ત થવાનો સંદર્ભ પણ જોવા મળે છે જ્યારે શ્રીરામ સીતાજી અને લક્ષ્મણજી 14 વર્ષના વનવાસ માટે ગયા હતા તે સમયે ખૂબ જ દુઃખ અને ચિંતા ના કારણે રાજા દશરથનો મૃત્યુ થાય છે તેમનો શ્રાદ્ધ કરવા માટે રામ અને લક્ષ્મણ

જરૂરી સાધન સામગ્રી લેવા માટે નગરમાં ગયા પરંતુ તેમને પાછા ફરતી વખતે થોડું મોડું થયું હતું અને તેમણે નદીના પાણી સાથે રાજા દશરથના મોક્ષ માટે થોડી વાર પછી જ્યારે ભગવાન શ્રીરામ અને લક્ષ્મણ માટેની જરૂરી સામગ્રી તેમને કહ્યું કે તમારા આવવાને મોડું થવાના કારણે પૂર્ણ કર્યો છે કેવી રીતે થઈ શકે એટલા માટે ભગવાન માંગ્યો ત્યારે માતા સીતાએ કહ્યું છે એટલા

માટે રામ અને શ્રીરામ અને લક્ષ્મણજી ને કહ્યું કે અંત સમયે જ પીણદાનનું શ્રેષ્ઠ કાર્ય કરીને મને મોક્ષ આવ્યો છે એટલા માટે રામ અને લક્ષ્મણજીએ સીતાની વાત પર વિશ્વાસ કર્યો પરંતુ ફાલતુ નથી તેમને શ્રાપ આપે છે આજે સ્થાન પર આજે પણ નદી સુધી રહે

છે તે હંમેશા લોકોને છાયડો આપતું રહેશે તેમજ સ્ત્રીઓ તેમની પૂજા અને સ્મરણ કરીને પતિના નિર્ગાયો માટે મનોકામના કરશે અને ફાલ્ગુ નદીના કિનારે આવેલા સિદ્ધાંતોમાં પાણીના અભાવના કારણે આજે પણ લોકો દ્વારા તેમના વાળ અથવા નદી નિવેદ થી માત્ર પીણદાન કરવામાં આવે છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *