માં લક્ષ્મીના આ પ્રિય ફૂલ શુક્રવારના દિવસે ચડાવી દો અને પછી જુઓ વિચાર્યું નહિ હોય ત્યાંથી પૈસા આવશે - Kitu News

નમસ્કાર આજે આપણે વાત કરીશું શુક્રવારના

દિવસે ચડાવી દો તમે વિચાર્યું પણ નહીં હોય ત્યાંથી પૈસા

આ વીડિયોની શરૂઆત કરતા પહેલા જો તમે મારી ચેનલ ઉપ

ર નવા તો મારી ચેનલ ને ઝડપથી સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો તમે પોતાના

જીવનમાં ધન સંમતિ વૈભવ પ્રાપ્ત કરવા માંગો છો તો માતા લક્ષ્મીની

આરાધના અવશ્ય કરવી જોઈએ તેના માટે શુક્રવારનો દિવસ ખૂબ જ

ઉત્તમ માનવામાં કારણ કે શુક્રવારનો દિવસ મા લક્ષ્મીની સમર્થ આ

દિવસે તેમનો વિધેય વિધાન થી પૂજન કરવા પર વ્યક્તિની બધી મનોકામના પૂરી થાય છે અને માન્યતા છે કે તેમની કૃપા મેળવ્યા

બાદ વ્યક્તિના જીવનમાં ક્યારેય પણ આર્થિક સંકટ અને દરેક નરેન્દ્રતાનો સામનો કરવો પડ તો તો ચાલો આજે જાણીએ તેમને

પાંચ દીવા ફુલ વિશે જેને શુક્રવારના દિવસે માતા લક્ષ્મીને ચડાવવાથી વ્યક્તિના જીવનમાં ક્યારેય પણ ધનની કમી રહે તી નથી

ખૂબ જ પ્રિય હોય છે શુક્રવારના દિવસે માતા લક્ષ્મીની જાસૂદ નું ફૂલ અર્પિત કરવાથી ઘરમાં ક્યારેય પણ ઘરની કમી આવતી નથી

કર હંમેશા શુભ સમૃદ્ધિથી ભરાયું રહે છે જાસુદ નો ફૂલ ચડાવવાથી વ્યક્તિ ઉપર ખૂબ જ પ્રસન્ન થાય છે ઘરનો વાતાવરણ હંમેશા તળાવ મુક્ત રહે છે કહેવાય છે કે જે ઘરમાં કનૈયા ફુલનો છોડ લગાવવામાં આવે છે તે ક્યારે પૈસાની તંગી થતી નથી. તેમને શાંત

રાખે છે મજબૂત થાય છે જેનાથી વ્યક્તિના જીવનમાં ભૌતિક સુખ સાથે સાથે વધારો જોવા મળે છે મોગરાનો ફૂલ ભગવાન વિષ્ણુને ખૂબ જ પ્રિય માનવામાં આવે છે એવી સવાર ના માતા લક્ષ્મી ચઢાવવામાં આવે તો તેનાથી માલ લક્ષ્મી કરવાથી વ્યક્તિ

થાય છે મનમાં રહેલ મહાલક્ષ્મી કમળ બજાર પ્ર િય છે મહેરબાન થાય છે જે ખરાબ સમાજમાં પણ કમળની જેમ નિર્માણ રહે છે આવા વ્યક્તિ ઉપર માતા લક્ષ્મી હંમેશા પ્રસન્ન રહે છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *