સૂર્યાસ્ત પછી ભૂલથી પણ પાડોશીઓને આ વસ્તુ ન આપતા નહીંતર ઘરમાં બરબાદી આવશે || કંગાળ થઈ જશો - Kitu News

નમસ્કાર મિત્રો આપણી ચેનલ હેપી જર્નીમાં તમારા બધાનો પરિચય પર હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો ધાર્મિક માન્યતા મુજબ દાન

કરવું છે પરંતુ સૂર્યાસ્ત પછી ભૂલથી પણ ન આપવી જોઈએ અમુક એવી વસ્તુ હોય છે એ સૂર્યાસ્ત પછી વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રમાણે આપી

જઈએ મિત્રો ભારતમાં ઘણા જ વિભીન સમુદાયના લોકો વસે છે અને દરેક ધર્મની પોતપોતાની અલગ અલગ વિશેષતા હોય છે

મિત્રો શું તમે જાણો છો કે આ બધા જ ધર્મમાં સૌથી કોમન વાત શું છે તો તેમાં એક સામાન્ય વાદે છે દાન આપો જરૂરિયાત વાળાને દાન આપવાની પરંપરા આપણા દેશમાં જુના સમયથી ચાલતી આવે છે જો તમે તમારા ઘરની બરકત ઈચ્છો છો તો

તમારા માટે કઈ વસ્તુનું દાન કરવું જોઈએ અને કઈ વસ્તુનું દાન ન કરવું જોઈએ અને વસ્તુનું દાન કયા સમયે કરવું જોઈએ અને કયા સમયે ન કરવું જોઈએ અને કઈ વ્યક્તિને તે વસ્તુ ન આપવી જોઈએ તેના વિશે વાસ્તુશાસ્ત્રમાં પહેલા તમને જાણવું પડશે

મિત્રો તમે ભૂલથી પણ ગમે તો સમયે ગમે તે વ્યક્તિને અમુક ન આપવા જેવી વસ્તુ દાન આપો છો તેના લીધે તમારા ઘર પરિવાર ઉપર મોટું જ સંકટાઈ જશે અને તમારા ઘરમાં કરી ભાઈ અને દરિદ્રતા વાલા લાગશે. તો અમુક એવી વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રમાણે કઈ વસ્તુ

છે સૂર્યાસ્ત પછી પાડોશીઓને ભૂલથી પણ ન આપવી જોઈએ તો એના વિશે જાણકારી આપવાના છીએ અને મિત્રો ખાસ કરીને દાન આપવાનો પણ અમુક સમય હોય છે ધાર્મિક માન્યતા મુજબ તો જાન દેવાતે આપણને પૂર્ણ મળે છે પરંતુ દાન દેવું એ દરેક

સમય શુભ નથી હોતું ત્યારે ખોટા સમયે ઉપર દેવામાં આવેલું દાન તમારા માટે બરબાદીનું કારણ અને કંગાળી નું કારણ પણ બની શકે છે એવો જ એક સમય છે સૂર્યાસ્ત પછીનું મિત્ર એવું કહેવામાં આવે છે કે ડૂબતા સૂર્યના સમયે અમુક પ્રકારના દાન ન કરવા

જોઈએ અને દાન ખાસ કરીને પાડોશીઓને ન આપવો જોઈએ નહીં તો મિત્રો તમારા ઘરમાં ખૂબ જ નરેન્દ્ર આવશે અને તમે પણ તમારો આખો જ પરિવાર બની જશે તો આ વીડિયોને તમે બધા જ લોકો અંત સુધીની તો તમને પણ ખબર પડી જશે કે સૂર્યાસ્ત

પછી પાડોશીઓને કઈ વસ્તુ દાનમાં ન હોવી જોઈએ તો ચાલો આજનો વિડીયો ચાલુ કરીએ મિત્રો શાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવે છે કે દાન કરવું શું હોય છે ને આમ તો અમુક એવી પણ વસ્તુ છે જેને દાનમાં દેવું તમારા માટે નુકસાનકારક બની શકે છે આ વસ્તુને

દાનમાં આપવાથી તમારા ઘરમાંથી ધન સંપ જે ઓછી થઈ જાય છે અને ભૂલથી પણ આ વસ્તુનો સાંજે અથવા સૂર્યાસ્ત પછી ખાસ કરીને દાન નો આપવો જોઈએ મિત્રો ચંદ નમસ્કાર મિત્રો પણ ખામી જીવનમાં આપી જાય છે અને આપણા ઘરમાં પણ ખૂબ જ

મોટી સમસ્યાઓ અને સંકટ પેદા થઈ શકે છે આપણા પરિવારમાં બધા જ લોકોનો સ્વાસ્થ્ય પણ બગડી શકે છે અને ઘર પરિવારમાં ઝઘડાઓ અને કંકાસ પણ વધવા લાગે છે એટલા માટે તમે સૂર્યાસ્ત પછી એટલે કે સાંજના સમયે કોઈને પણ ખાસ

કરીને તમારા પાડોશીમાં વસતા લોકો જ્યારે તમારા ઘરે સૂર્યાસ્ત પછી સાંજના સમયે દહી માંગવા આવે તને દઈ આપવાનો મને કરી દેજો કારણ કે તમારો પરિવારમાં ખૂબ જ એનું નુકસાન થઈ શકે છે અને મિત્રો સાંજના સમયે લસણ આપવા જોઈએ મિત્રો સાંજના સમયે કોઈને પણ ડુંગળી લસણ આપવાથી દૂર રહેવું જોઈએ અને તેનો સંબંધ કેતુ ગ્રહ સાથે હોય છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *