આજના તાજા સમાચાર 13 sept - Kitu News

ેમ જેમ વિધાનસભાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે

તેમ તેમ રાજકારણ કરમાયેલું રહે છે અને અરવિંદ કેજરીવાલ દ્વારા

અનેક મોટી ગેરંટીઓ આપવામાં આવી રહી છે જેમાં

ખાસ કરીને બે લાખ રૂપિયા સુધીનું માપ એ ઉપરાંત વીસીએ છે

જેટલા પણ એમને પૈસા નો પગાર એ સાથે જ વાર્ષિક 10 લાખ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ જેવી ગેરંટીઓ કરવામાં આવેલી છે

એ સાથે અરવિંદ કેજરીવાલ દ્વારા કેટલીક મોટી ગેરંટીઓની

અંદર મફત વીજળી 3000 રૂપિયાની સહાય અને મહિલાઓ

માટે પણ હજાર રૂપિયાની સહાય લઇને ગેરંટી કાર્ડ પણ બહાર પાડવામાં આવેલા છે

તે ઉપરાંત કોંગ્રેસ દ્વારા પણ મોટી ચાર આતો કરવામાં આવી રહી છે તો એ સાથે પેટ્રોલ ડીઝલ પણ સસ્તું થઈ શકે છે ફરી

એકવાર નવો ખતરો છે પણ ટૂંક સમયની અંદર ટોળાએ રહેલો છે એ ઉપરાંત નવરાત્રી પહેલા મોટી ભેટ પણ મળી શકે છે અને

સાથે હવે એસબીઆઇના એટીએમ માંથી પૈસા ઉપાડવાના નિયમની અંદર પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે એવા જરૂરી અને

કામના તમામ સમાચારો જાણે પહેલા જો ચેનલમાં નવા છો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકન દબાવી

દેજો જેથી કરીને તાજા ને જરૂરી સમાચાર છે તમારા સુધી સૌપ્રથમ પહોંચી શકે કરવામાં આવી છે અને જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે

કે કેજરીવાલને મોટી ગેરંટી આપવામાં આવી છે કેજરીવાલના કહેવામાં આવ્યું છે તો દરેક ગ્રામ પંચાયતના વિકાસના કાર્ય માટે

વાર્ષિક 10 લાખ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ પણ ફાળવવામાં આવશે દરેક સરપંચ અને દર મહિને 10 હજાર રૂપિયા ની ગ્રાન્ડ નો માલણ પગાર પણ ચૂકવવામાં આવશે એ સાથે ખેડૂતોને લઈને પણ મોટી જાહેર કરવામાં આવી છે અને જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે એ પણ

માફ કરી દેવામાં આવશે સાથે ની કિંમતો આપવામાં આવશે એટલે ખેડૂતોનો ભાગ માં વેચવા જાય શેની પણ ઉંચી કિંમત

આપવામાં આવશે જમીન સર્વ છે નવેમ્બર થી નવી દ્રશ્ય શરૂ કરવામાં આવશે દરેક ખેતર સુધી પાણી પણ પહોંચાડવામાં

આવશે અને આ માટે નર્મદા બંધની તરફ સંપૂર્ણ કમાન ક્ષેત્ર છે જેના પાણી પહોંચાડવાની કામગીરી છે એક વર્ષની અંદર જ પૂરી કરી દેવામાં આવશે એ ઉપરાંત ખેડૂતોને ખેતી માટે 12 કલાક વીજળી આપવામાં આવશે જેવું મોટું નિવેદન પણ કેજરીવાલ

સરકાર દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે કે જેટલા પણ વિષય કર્મચારીઓ છે તેમનો પણ પગાર છે 28 ફેબ્રુઆરી 20,000 રૂપિયા કરી દેવામાં આવશે જેવી મોટી ગેરંટીઓ આપવામાં આવી છે 3000 સહાય અને લઈને પણ ગેરંટી કાર્ડ બહાર પાડવામાં આવેલા છે

જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે અને જ્યાં સુધી નોકરી ના મળે ત્યાં સુધી પ્રત્યેક બેરોજગારને મહિને 3000 રૂપિયા બેઝિક જે વસ્તુ છે

આપવામાં આવશે અને સરકાર દસ લાખ નોકરીઓ પણ બહાર પાડશે એ ઉપરાંત બીજું છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે અને તાપ વગર ચોવીસ કલાક સુધી વીજળી રહેશે એને પણ માફ કરી દેવામાં આવશે અને છેલ્લો અને મહિલાઓ માટે હજાર રૂપિયા સ્ત્રી સન્માન

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *