આજે ગુજરાતમાં ગાજવીજ સાથે ધોધમાર વરસાદની આગાહી | ચોમાસુ | વરસાદ ના સમાચાર - Kitu News

ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે

ત્યારે કોઈ જગ્યા ઉપર ભારે તો કોઈક જગ્યા ઉપર હળવા વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે અને જે વેસ્ટ સર્જાયું છે અને પાકિસ્તાન અને તેના આસપાસના વિસ્તારના દરિયાની સપાટી જોવા મળ્યું છે

અને તેના કારણે ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રની અંદર કેટલાક વિસ્તારની અંદર આજે ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે જ્યારે અમદાવાદ અને મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોની અંદર ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે રાજ્યની

અંદર આજથી ભારે વરસાદની આગાહી છે અને હવામાન ખાતાની આગાહી મુજબ આજે બનાસકાંઠા મહેસાણા પાટણ ગાંધીનગર અમદાવાદ ખેડા પંચમહાલ દાહોદ છોટાઉદેપુર નર્મદા તાપીની અંદર ભારે વરસાદ વરસી શકે છે જુનાગઢ અમરેલી

ભાવનગર ગીર સોમનાથની અંદર ભારે વરસાદ પડશે અને તે સિવાય અન્ય સ્થળોની આગાહી કરવામાં આવી છે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે ત્યારે કોઈ જગ્યા ઉપર ભારે તો કોઈક જગ્યા ઉપર હળવા વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી

છે અને જે વેસ્ટ સર્જાયું છે અને પાકિસ્તાન અને તેના આસપાસના વિસ્તારના દરિયાની સપાટી જોવા મળ્યું છે અને તેના કારણે ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રની અંદર કેટલાક વિસ્તારની અંદર આજે ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે

જ્યારે અમદાવાદ અને મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોની અંદર ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે રાજ્યની અંદર આજથી ભારે વરસાદની આગાહી છે અને હવામાન ખાતાની આગાહી મુજબ આજે બનાસકાંઠા મહેસાણા પાટણ ગાંધીનગર અમદાવાદ

ખેડા પંચમહાલ દાહોદ છોટાઉદેપુર નર્મદા તાપીની અંદર ભારે વરસાદ વરસી શકે છે જુનાગઢ અમરેલી ભાવનગર ગીર સોમનાથની અંદર ભારે વરસાદ પડશે અને તે સિવાય અન્ય સ્થળોની આગાહી કરવામાં આવી છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *