ટ્રકમાં ઓવરલોડ ભરી માલ ભરીને હાઇવે પર ચલાવી રહ્યો હતો પછી જુઓ શું થયું - Kitu News

અવરલોડ ટ્રક ભરીને હાઈવે પરથી પસાર થઈ રહ્યો હતો પછી જુઓ શું થયું? મિત્રો ખરેખર આ વિડીયો ખૂબ જ રસપ્રદ છે તમને

જોવાની મજા આવશે તેથી વિડીયો અંત સુધી જરૂર જુઓ શરૂઆત કરીએ તે પહેલા એક લાઈક કરીને નવા આવ્યા છો તો

ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો મિત્રો ભારતના ટ્રક ડ્રાઇવર ઇજ છે તો એક જ વારમાં 400 થી 500 ટન માલ ભરાવી શકે છે વિશ્વાસ નથી થતો ને તો જુઓ આ વીડિયો ક્લિપ જેની સામે બે માળનું મકાન પણ નાનું લાગે મિત્રો દિલ્હી ચેવડા ટ્રક પર હાથી જેટલું

વચન લાદવામાં આવે તો આવું જ થશે ને ઝુલો ઝુલતો હોય એવી રીતે ઓવરલોડ ટ્રક નીચે પડ્યો હવે આ મહાશય પોતાની જિંદગીમાં ક્યારેય આવી ભૂલ નહીં કરે મિત્રો શું તમે ક્યારેય કરને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ શિફ્ટ તથા જોયું છે નહીં ને તો

જરા વિડિયો ક્લિપ પર નજર કરો જેમાં એક ટ્રક ડ્રાઇવર પૂરા કરને જ લોટ કરીને હાઇવે પરથી પસાર થઈ રહ્યો છે ગજબ યાર આજના સમયમાં શું શું જોવા મળી રહ્યું છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *