ટ્રેન ના ટોઇલેટ માથી આવી રહ્યો હતો જોર જોરથી અવાજ

ટાઈમ ભીડ રહેતી હોય છે અને દોસ્તો આવી લોકોની ભીડની અંદર કેટલીક ઘટનાઓ બનવી સામાન્ય છે પરંતુ આપણા ભારતીય

રેલવેની અંદર કેટલીક એવી ઘટનાઓ બનતી હોય છે કે જેને જોઈને આપણે હેરાન થઈ જતા હોઈએ છીએ તો દોસ્તો આજા

વીડિયોમાં હું તમને બતાવીશ એવી જ એક રેલવેની ઘટના કે જેને જોઈને તમે પણ હેરાન થઈ જશો એટલે કે ચોખ્ખી જશો દોસ્તો

એક સમય પર એક મહિલા ટ્રેનના ટોયલેટમાં જાય છે અને ટ્રેનના ટોયલેટમાં અવાજ આવવા લાગે છે અને ત્યારબાદ લોકો

દરવાજો તોડી અને જોવે છે તો તેની નજર સામે જે આવે છે તે જોઈને ટ્રેનમાં બેઠેલા બધા જ લોકો હેરાન થઈ જાય છે દોસ્તો આ

ઘટના ઉત્તર પ્રદેશના રેલવે સ્ટેશન ઉપર બની હતી સોમવારનો દિવસ હતો પોચી પુર રેલવે સ્ટેશન પર ટનકપુર ભરેલી પેસેન્જર

ટ્રેન ઉભી હતી અને આવા સમય પર એક મહિલા સીતાપુર જવા માટે ટ્રેનની અંદર બેસે છે ત્યારબાદ ધીમે ધીમે ટ્રેન ચાલતી થાય

છે અને તેની અંદર બધા જ લોકો વાતો કરતા કરતા પોતાનો સમય પસાર કરતા હોય છે અને આવા જ સમય પર ટ્રેનમાં બેઠેલી

મહિલા ટોયલેટ કરવા માટે ટ્રેનના ટોયલેટમાં જાય છે અને થોડા સમય પછી ટ્રેનના ટોયલેટ માંથી જોર જોર થી અવાજ આવવા

લાગે છે અને આ બધું જ જોતા ટ્રેનમાં બેઠેલા બધા જ લોકો ડરી જાય છે અને તે લોકોને એ પણ સમજાતું નથી કે ટોયલેટમાં

મહિલા સાથે શું થઈ રહ્યું છે અને આ બધું જોતા લોકો દ્વારા ટ્રેનની ચેન ખેંચી અને ટ્રેનને ઉભી રાખી દેવામાં આવે છે અને

ત્યારબાદ બધા જ લોકો ટોયલેટના દરવાજાને ખોલવાની ખૂબ જ કોશિશ કરે છે પરંતુ તેમનો દરવાજો ખુલતો નથી અને આ જ

કારણોસર લોકો ટ્રેનનો દરવાજો તોડે છે અને જે નજર સામે આવે છે તે જોઈ અને બધા જ લોકો હેરાન થઈ જાય છે હવે દોસ્તો

ટ્રેનનો દરવાજો તોડતા જ લોકોને જોવા મળે છે કે ટ્રેનના ટોયલેટમાં ગયેલી મહિલા ટોયલેટમાં બેસી અને રડી રહી હતી અને તેને

દર્દ થઈ રહ્યું હતું અને તે મહિલા જોર જોરથી અવાજ કરી રહી હતી અને પોતાના હાથ વડે નીચે ઈશારો કરી રહી હતી અને લોકોએ નીચે જઈ અને જોયું તો એક બાળક રેલવેના ટ્રેક પર પડ્યું હતું અને આ જોતા ખબર પડી કે મહિલાએ ટોયલેટમાં

બાળકને જન્મ આપ્યો છે અને તે બાળક ટોયલેટ માંથી નીચે રેલવે ટ્રેક પર પડ્યું હતું અને આ ઘટના જોઈ બધા જ લોકો ચોકી ગયા અને ગભરાઈ ગયા અને

Leave a Comment