આવી સ્ત્રી હોય છે બરબાદીનું કારણ અને આવી સ્ત્રી હોય છે સાચી પત્ની ll ગરુડ પુરાણ

આપણા સનાતન હિંદુ ધર્મમાં બીજા પુરાણોની જેમ જ ગરુડ પુરાણ પણ માનવ માટે શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનવર્તક વાસ્તવિક અને આત્મ

કલ્યાણ માટે ઘણું જ ઉપયોગી છે જન સામાન્યમાં એક એવી બ્રાહક માન્યતા છે કે ગરુડ પુરાણ કેવળ મૃતક ના કલ્યાણ માટે જ

સાંભળવામાં આવે છે આ વાત કે હકીકત સર્વ રીતે ખોટી માન્યતા છે ગરુડ પુરાણ અન્ય પુરાણોની જેમ જ નિત્ય પઠન મનન નો

વિષય છે ગરુડ પુરાણનો સ્વાધ્યાય કરવાથી પુણ્યની પ્રાપ્તિની સાથે ભક્તિ જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ તેમજ આત્મક કલ્યાણમાં સહાયક રૂપ

થાય છે ગરુડ પુરાણમાં એક બાજુ મૃત્યુના રહસ્ય વિશે જણાવવામાં આવે છે તો બીજી બાજુ જીવન જીવવાનો રહસ્ય પણ

છુપાયેલ છે દોસ્તો આજે આપણે વાત કરીશું કે સાચા બનતું અને સાચી પત્ની કેવા હોય છે અને કેવી સ્ત્રીને તેચી દેવી જોઈએ આ

બાબતે ગરુડ પુરાણમાં શું જણાવવામાં આવેલ છે માટે આપ આ વીડિયોને અંત સુધી જરૂરથી નિહાળજો જેથી આપને પણ આ

બાબતની જાણકારી મળી રહે આપને આ માહિતી પસંદ આવે તો વીડિયોને લાઈક જરૂરથી કરજો અને આપના મિત્રો સાથે શેર

જરૂરથી કરજો અને આ ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબ્સ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો કારણકે અમે તમારા મા

ટે આવી જ જાણકારી વાળી માહિતી લઈને આવતા રહીએ છીએ મિત્રો ગરુડ પુરાણમાં નીતિશાસ્ત્રસારમાં જણાવવામાં આવેલ છે

કે માનવી જો નીતિશાસ્ત્ર અને અનુલક્ષીને પોતાના જીવનમાં વર્તન કરે છે અમુક પરિસ્થિતિઓમાં નીતિશાસ્ત્રને ધ્યાનમાં રાખીને

નિર્ણય કરે છે તો તે મનુષ્ય જીવનમાં દુઃખી થતો નથી મિત્રો પ્રથમ વાત કરીએ બંધુભાઈ વિશે તો ગરુડ પુરાણમાં ખરાબ બનતું

વિશે શું જણાવવામાં આવે છે તેની ચર્ચા કરીએ તો જે બાળકો માણસ હોય પણ તે જો હિતકારી હોય તો એ જ ખરો બનતું કે

કુટુંબિક અનુભવો જોઈએ પણ જે બનતું હોય છતાં હિતકારી હોય તો એ બંધો જ નથી પણ પારકો માણસ અથવા શત્રુત છે જેમ કે કોઈ રોગ ભલે આપણા દેહમાં જ ઉત્પન્ન થાય છે છતાં તે આપણું હરિત કરે છે તેથી નાશ કરવા યોગ્ય જ ગણાય છે અને કોઈ

ઔષધ જંગલમાં ઉત્પન્ન થાય છે તો પણ તે ઇચકારી હોય ને સ્વીકારવા યોગ્ય જ ગણાય છે આમ પોતાના બંધો સાથે હિતકારી વલણ અપનાવું જોઈએ એ આવશ્યક છે કે તમારા બંધુઓ તમારી સાથે હિતકારી વલણ અપનાવે એ પણ આવશ્યક માનવામાં

આવેલ છે જો બનતું થઈને તમને અહિતકારી હોય તેવું કૃત્ય કરે છે તો તે બંધુને શત્રુ ગણવા સમાન કહેવામાં આવેલ છે તેવી જ રીતે તમારો મિત્ર જો તમારી સાથે હિતકારી સંપન્ન રાખે છે તેનો વર્તન હિતકારી છે તો તેને પણ બનતું સમાન ખંડવા યોગ્ય છે તે

જ ખરો બંધુક ગણાય છે જે આપણો હિત કરવા તત્પર રહે છે તે જ સાચો પિતા ગણાય છે જે આપણો પોષણ કરે છે અને તે જ ખરો મિત્ર ગણાય છે જેની ઉપર વિશ્વાસ રાખી શકાય અને તે જ વસવાટ કરવા યોગ્ય દેશ કે પ્રદેશ ગણાય છે જ્યાં સુખેથી જીવન

જીવી શકાય છે તે જ ખરો સેવક ગણાય કે જે આજ્ઞાધિ હોય તે જ ખરું બીજ ગણાય કે જે વાયુ હોય ત્યારે બરાબર ઊગી નીકળે તે જ સાચી પત્ની ગણાય કે જે પ્રિય બોલે અને તે જ ખરો પુત્ર કહેવાય જે લાંબો કાર્ડ નિરોગી જીવે આગળ વાત કરવામાં આવેલ છે

કે કોણ સાચું જીવન જીવે છે તો તે જ મનુષ્ય ખરું જીવન જીવે છે તેના ગુણો તમામ પ્રસિદ્ધ હોય છે માણસ સાચું જીવન જીવે છે કે જેનો ધર્મ બરાબર પાડતો હોય પરંતુ જે માણસ કોણ તથા ધર્મથી રહિત હોય તેનો જીવન નિષ્ફળ છે

Leave a Comment