2023 માં થશે ત્રીજો વિશ્વ-યુ-ધ્ધ ? ભારત કોની સાથે હશે ? 2023 ની ભવિષ્યવાણી - Kitu News

નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલ ગરબો ગુજરાતમાં આજના આ વીડિયોમાં બાબા વેગાએ ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધની જે

ભવિષ્ય વાણી કરી હતી તેના વિશે તમને જણાવશો અને મિત્રો આ ત્રીજા વિશેની શરૂઆત કોણ કરશે એના વિશે આજના આ

વીડિયોમાં વાત કરવાની છે અને હજી સુધી તમે અમારી આ ચેનલ ગર્વ ગુજરાતને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો જલ્દીથી સબ્સ્ક્રાઇબ

કરી લો અને બાજુમાં આવેલો છે બેલ આઈકોન છે એને પણ ઓન કરી નાખો જેથી કરીને અમે કોઈપણ રસપ્રદ અને નોલેજબલ

વિડિયો અપલોડ કરીએ તો તેની માહિતી સૌથી પહેલા તમને મળી જાય અમેરિકામાં અલકાદાના 9 11 હુમલા થી લઈને સુનામી

સુધીની સચોટ ભવિષ્યવાણી કરનાર ભવિષ્ય વક્તા બાબા વેન્ગાએ પ્રલયની ચેતવણી આપીને સૌ કોઈને અચંબામાં નાખી દીધા

છે લગભગ ૮૫ વર્ષની 1996માં આ દુનિયામાંથી અલવિદા કહી ચૂકેલા બાબા વેંકાની ભવિષ્યવાણી છે કે સમગ્ર દુનિયામાં પ્રલય

અને મહા વિભક્તિઓનો સામનો કરવો પડશે અને એના સિવાય ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધની પણ ભવિષ્યવાણી કરી છે એમાં કહ્યું છે કે

સમગ્ર દુનિયાને ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધનો સામનો કરવો પડશે પણ મિત્રો શું તમને ખબર છે કે આ ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધની શરૂઆત કોણ

કરશે? તો મિત્રો બાબાવેગાના જણાવ્યા મુજબ આ ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધની શરૂઆત ચીન કરશે એટલું જ નહીં પણ મજબૂત ડ્રેગન

એટલે કે ચીન સમગ્ર માનવતા ઉપર કબજો પણ કરી લેશે બાસ્કેન વિસ્તારના નાગરિક સમસ કહેવાતા બાબા વેંકાની એક સા

રી ભવિષ્ય વાણી પણ છે તેમણે કહ્યું છે કે દુનિયામાં મહામારીનો રૂપ ધારણ કરી રહેલી કેન્સરની બીમારીની સારવાર મળશે હવે

આપણે વાત કરીએ ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધની જેમાં એક મજબૂત ડ્રેગન જેને ચીન સાથે સરખાવવામાં આવે છે તે દુનિયા ઉપર કબજો

કરી લેશે કહ્યું હતું કે ત્રણ રાક્ષસ એક થઈ જશે અને એક મજબૂત ડ્રેગન દુનિયા ઉપર કબજો કરી લેશે અને એના પછી થશે

આખરી વિશ્વયુદ્ધની શરૂઆત આ મિત્રો આખરી વિશ્વયુદ્ધ એટલે ત્રીજો વિશ્વ યુદ્ધ છે તેમણે કહ્યું હતું કે નવા વર્ષમાં દુનિયા સામે

કઠણ સમય આવશે વિશ્વભરમાં લોકો આસ્થાના આધારમાં વહેંચાઈ જશે તેમને કહ્યું હતું કે અમે વિનાશકારી ઘટનાઓ જોઈ રહ્યા છીએ જે માનવતાના ભાગ્ય અને નિયતિને બદલી નાખશે અને મિત્રો આ વિનાશકારી ઘટનામાં બે ઘટનાઓ હતી એક તો આ

ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધના એંધાણી અને બીજો એક જે ઉલટા પીંડા આવી રહ્યો છે તે પૃથ્વીની બાજુમાંથી નીકળશે અને નાસાએ એમ

કહ્યું છે કે આ જો પૃથ્વીની અંદર ભટકાશે તો પૃથ્વીનો નાશ થઈ જશે બાબા ના કેટલાક ભક્તો છે તેમનું કહેવું છે કે અહીં ડ્રેગન થી મતલબ ચીનના દુનિયા પર વધતા પ્રભાવ સાથે છે અને આ પ્રભાવના લીધે જ ત્રીજો વિશ્વ યુદ્ધ થશે એ વુ જણાવવામાં આવ્યું છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *