70 ટકા ઉંમરલાયક વ્યક્તિ દરરોજ રાત્રે આવા વીડિયો જોવે છે શું તમને ખબર છે - Kitu News

દર્શક મિત્રો આપણે જણાવી દઈએ કે આજકાલ facebook ઉપર ખૂબ જ એવા વિડીયો આવી રહ્યા છે જે લોકો બહુ જ પસંદ કરે

છે અને જે અમે તમને ફોટામાં દેખાડ્યું એ ટાઈપના વિડીયો પુરુષો બહુ જ જોવા લાગ્યા છે એક રેશિયા ઉપર જાણવા મળ્યું હતું કે

આવા વિડિયો ૮૦ ટકા પુરુષો તો જોવે છે પણ સાથે સાથે 90 ટકા મહિલાઓ આવા વિડિયો હવે ઝાઝા જોવે છે મહિલાઓને

આવા વિડિયો એકાંતમાં જોવા બહુ જ ગમતા હોય છે ખાસ કરીને પરણિત મહિલા હતો ઓછા વિડીયો જોતી હોય છે પરંતુ

છોકરીઓ વધારે આવા વીડિયો જોવાનું પસંદ કરે છે છોકરીઓ આવા વિડિયો જોઈને કે બીજી ની બહેનપણીઓને સાથે રાખીને

આવું જોતી હોય છે અને ખાતો તે એટલી હોય ત્યારે આવું જોતી હોય છે કાં તો તેના બોયફ્રેન્ડ તેને આવો વિડીયો બતાવતો હોય

છે સોશિયલ મીડિયા ઉપર અત્યારે નાના છોકરાઓ પણ બહુ જ વધી ગયા છે અને ત્યારે આવા વીડિયોનું facebook એ જરૂરથી

ધ્યાન રાખવું જોઈએ કેમકે નાના છોકરાઓ પણ જો આવા વીડિયો જોવા લાગશે તો તેનું ભવિષ્ય મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જશે એટલા

માટે નાના છોકરાઓને facebook instagram જેવી વસ્તુથી દૂર રાખવા જોઈએ અને તેને ભણવામાં ધ્યાન આપવું જોઈએ જેથી

કરીને તેનું ભવિષ્ય સારું અને ઉજવળ બને પહેલા તો નાના છોકરાઓને મોબાઇલ જ નહોતો આપવામાં આવતો અત્યારે તો

જન્મતા વેત જ મા-બાપ થઈને મોબાઈલ આપે છે અને મા બાપનો જ પૂરો હાથ હોય છે કે છોકરા કઈ ને કંઈ કાટકોણ જેવી

વસ્તુઓ જોતા હોય છે પણ youtube માં એવી થોડી ઘણી પણ વસ્તુ આવી રહી છે જેથી તમારા છોકરાઓને ખરાબ અસર

પડશે સર્ચ મારતા તો ન આવડતું હોય તો મારા નાના છોકરાઓને પણ ક્યારેક ને ક્યારેક youtube એવી વસ્તુ રખમાં ડેટ કરતું

હોય છે જેથી ખરાબ વસ્તુઓ તમારા છોકરાઓની સામે આવી જતી હોય છે અને જો youtube માંથી ગમે તેમાં તમે આવો

વિડીયો એક વખત જુઓ છો તો તે વિડીયો બીજી વખત તમારી સામે આવવાનું પ્રયત્ન કરશે જ આવો જ અલગ-ગોરીધમ કામ

કરતું હોય છે facebook youtube instagram માં જેથી કરીને તમે પણ આવા વીડિયો ના જુઓ અને તમારા છોકરાઓનું ભવિષ્ય ખાડામાંના કોના વિશે તમારું શું કહેવું છે અમને જરૂરથી જણાવજો

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *