વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે - Kitu News

નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે મિત્રો વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે

સાથે જ મિત્રો બંગાળની ખાડીને અંદર એક મજબૂત બનવાની પણ આવી કરવામાં આવી છે

અને અંબાલાલ પટેલ દ્વારા મિત્રો નવરાત્રી ની અંદર પણ સારામાં સારો

વરસાદ પડશે તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે તો મિત્રો આજના

વીડિયોમાં આપણે વાત કરશું આગામી પાંચ દિવસ કેવો વરસાદ છે

કયા કયા જિલ્લાની અંદર વરસાદ પડશે ચોમાસું વિદાય ક્યારે લેશે તમામ માહિતી જોશો

તો મિત્રો આ વીડિયોને અંત સુધી સબ્સ્ક્રાઇબ દિવસ સુધી હળવા થી

મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે ખાસ કરીને દક્ષિણ

ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર ક્ષેત્ર રાજ્યમાં ગયા સપ્તાહથી મુશળધાર વરસાદ

વરસાદના અને કૃષિ પાક નું ચિત્ર સુધારી દેનાર મેઘરાજા હજુ પણ

વિદાય લેવાના મૂડમાં ન હોય એમાં આજે મોસમ વિભાગે તારીખ

18 તારીખના બંગાળની ખાડીની અંદર એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન

અને તેના પગલે ભારે વરસાદ લાવતી લોકેશન સિસ્ટમ છે એની સજાવાની

મિત્રો જાહેરાત કરી દીધી છે અને આ સિસ્ટમને કારણે જે બંગાળની

અંદર મિત્રો 18 તારીખથી બની રહી છે અને 18 તારીખથી બનવાને કારણે તેનો વહન છે

ગુજરાત તરફ આવશે જેને કારણે ગુજરાતની અંદર હળવોથી લઈને

મધ્યમ અને આ સિસ્ટમ જો ગુજરાત તરફ ફંડા છે યોગ્ય વાસણ મળશે તો

બહારથી અતિ ભારે વરસાદ પણ મિત્રો પડી શકે છે સૌપ્રથમ વિધા વિદાય છે

એ રાજસ્થાનના જેસલમેર અને બિકાનેરથી મિત્રો લેતો હશે જોકે 191 થી 1940 સમયગાળા દરમિયાન પહેલી સપ્ટેમ્બર ચોમાસું

વિદાય લઈ લેતો હતો 1971 થી 2019 સુધીના 50 વર્ષમાં આવે ચોમાસુ 17 સપ્ટેમ્બરે વિદાય લેશે ગુજરાતમાં ચોમાસાની

વિદાયની તારીખ જોઈએ તો રાજ્યમાં સૌપ્રથમ કચ્છના ભુજ અને તેની લાઈન દોરીમાં આવતા વિસ્તારો છે તેની અંદર મિત્રો

ચોમાસું વિદાય છે 15 તારીખે બદલે 26 સપ્ટેમ્બરે વિદાય લેશે એટલે કે નવરાત્રી ઉપર 26 તારીખે નવરાત્રી નો તહેવાર શરૂ થઈ

રહ્યો છે તો નવરાત્રી થી વિદાય લેશે અમદાવાદ સુધીના જે વિસ્તાર છે એની અંદર પહેલા 22 સપ્ટેમ્બર લેતું હોય છે એની જગ્યાએ

હવે 30 સપ્ટેમ્બરે અમદાવાદની આસપાસના વિસ્તારોમાંથી ચોમાસુદાય લેશે સુરતની અંદર એટલે કે દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર 25

સપ્ટેમ્બરે છે એટલે કે વિદાય લેવાની મિત્રો તારીખ જાહેર કર રહે છે પેટર્ન જો મિત્રો આ પ્રમાણે જળવાઈ રહેશે તો નવરાત્રી 26

તારીખે શરૂ થઈ રહી છે તો સંપૂર્ણ નવરાત્રી ની અંદર મિત્રો ખાસ કરીને વરસાદ આવશે અંબાલાલ પટેલ એટલે પણ મિત્રો નવરાત્રીમાં વરસાદની જાહેરાત કરી છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *