વારંવાર પેશાબ જવું પડતું હોય તો આ એક કપ જ્યુસ પી લેજો એટલે વારાઘડીએ પેશાબ નહિ આવે - Kitu News

નમસ્કાર દર્શક મિત્રો ગુજરાતી ચેનલમાં ફરી એકવાર તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું બધા મિત્રોને ભગવાન સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત

રાખે એવી પ્રાર્થના સાથે દેશી ઉપચાર દેશી સમસ્યાનું નામ છે ઘણા લોકોને આ પ્રકારની સમસ્યા હોય અને મોટાભાગે મોટી ઉંમરે

આ સમસ્યા જોવા મળતી હોય છે ખાસ કરીને ચાલી કે 50 વર્ષ પછી કે એનાથી પણ વધારે ઉંમરની વ્યક્તિઓમાં આવી સમસ્યા

જોવા મળે કે વારંવાર પેશાબ કરવા જવું પડતું હોય થોડી થોડી વારે પેશાબ લાગે પેશાબ કરવા જાય તો પેશાબ પૂરતો જેટલો

લાગ્યો હોય એટલો પેશાબૂતરાને અને થોડો થોડો પેશાબ આવે જેને કારણે ઘણી વખત અનેક જગ્યાએ ડિસ્ટર્બ થવું પડે છે

કેટલાક દેશી ઉપચારથી પણ મિત્રો આજે તમને જે વાત કરું છું એ એક ફૂટની એક ફ્રુટની મદદથી એક સ્થળની મદદથી વારંવાર

પેશાબ થવાની જે સમસ્યા છે એનાથી બચી શકાય આ સમસ્યા છે એને ધીમે ધીમે મટાડી શકાય છે અને મિત્રો જે હું વાત કરું છું

કે વારંવાર પેશાબ તો અન્ય જે ફળની વાત કરું છું મટાડી શકાય છે એટલે સંપૂર્ણ રીતે પણ જડમૂળથી પણ મટી શકે છે પણ દરેક

લોકોની પ્રકૃતિ પ્રમાણે પરિણામ છે પરિણામ મળવામાં થોડી વાર લાગે પણ મિત્રો છે કે જેનાથી વારંવાર મિત્રો છે એનો કઈ રીતે

ઉપયોગ કરવાનો તો કેળા સાથે આમળાનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને એનો ગમે તે રીતે પાવડર બનાવીને પણ સેવન કરી શકાય

તો દરરોજ મિત્રો આમળાનો રસ છે ખૂબ કામનો છે ખૂબ ઉપયોગી થઈ પડે છે એટલે દરરોજ સવારમાં આમળાનો રસ એક કપ

જેટલો એટલે લગભગ આશરે 10 થી 15 ml જેટલું આમળાનો રસ કે વધારે પણ લઈ શકાય પણ 15 ml ની આજુબાજુમાં

આમળાનો રસ લેવાનો સાથે બે પાકા કેળા લેવાના બંનેનું સાથે સેવન કરવાનું રસ પી લેવાનો પણ આનાથી ઘણો બધો ફાયદો

થાય ઘણી બધી રાહત થઈ જાય છે થોડા દિવસ આ રીતે સાથે સેવન કરવામાં આવે અને ભોજન લેતાના લગભગ અડધા કલાક પછી આનું બંનેનું સાથે સેવન કરવું સવાર સવારમાં દિવસમાં એક વખત સેવન કરવું આનાથી જે વારંવારની સમસ્યા હોય તેમાં ઘણો બધો ફાયદો થાય છે અને આ સમસ્યા છે સંપૂર્ણ રીતે પણ મટી શકે છે કેમકે મિત્રો ઘણી વખત શું થાય

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *