ગુજરાત ઉપર ડિપ્રેશન બન્યું - Kitu News

આજના બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું.

આજે તારીખ 11 સપ્ટેમ્બર 2022 ગુજરાતમાં આજે કેવો વરસાદી

માહોલ જોવા મળશે તેમ જ આગામી સમયમાં કેવા વરસાદી સિસ્ટમની

અંદર કેવો ફેરફાર થશે જી એફ એસ મોડલ અનુસાર તમામ અપડેટ મેળવવાની છે

પવન સાથે વરસાદની શક્યતાઓ રહેલી છે કેટલાક વિસ્તારમાં મીની વાવાઝોડા

જેવી હાલત પણ જોવા મળી હતી સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીએ આજની

અપડેટ જોઈએ તો આજે સાંજના 06:00 વાગ્યાથી લઈ સાત વાગ્યા સુધીમાં રાજકોટ ગોંડલ તેમજ જસદણ બોટાદ ચોટીલા

સુરેન્દ્રનગર ભાવનગર અમરેલી જુનાગઢ આ બધા વિસ્તારોમાં સારા એવા વરસાદની શક્યતા છે મોરબી વિરમગામ તેમજ

જામનગર સલાયા ભાણવડ દ્વારકા પોરબંદર જુનાગઢ ગીર સોમનાથ અમરેલી સહિત મોટાભાગના વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે

તો કચ્છ જિલ્લાની વાત કરીએ માંડવી નલિયા ગાંધીધામ આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ જોવા મળશે તો બાકીના દક્ષિણ

ગુજરાતના વિસ્તારો સૌથી પહેલા જોઈ લઈએ તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં ફરો તેમજ સુરત તાપી નર્મદા વડોદરા તેમજ વલસાડ અને

ડાંગ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ જોવા મળશે આગામી આજે રાત્રે 11:00 વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાન જામનગરના કેટલાક

વિસ્તારો દેવભૂમિ દ્વારકા તેમજ મોરબી પુરા રાજકોટ ચોટીલા સુરેન્દ્રનગર ભાણવડ સુધી ભારે વરસાદની શક્યતાઓ છે તો માંડવી

ગાંધીધામ રાપર ખાવડા નલિયા સહિત મોટાભાગના કચ્છના વિસ્તારો તેમ કે ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારો જોઈએ તો રાધનપુર

મહેસાણા પાલનપુર આબુરોડ થરાદ ધાનેરા સહિત મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ જોવા મળશે 12 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો 12 તારીખમાં સાંજના સમયની અપડેટ ની વાત કરીએ તો સાજના સમયે કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની

શક્યતાઓ છે દ્વારકા સલાયા જામનગર રાજકોટ ચોટીલા બોટાદ ભાવનગર અલંગ અમરેલી જસદણ ગોંડલ ભાણવડ પોરબંદર જુનાગઢ મહુવા તેમજ ઉના વેરાવળ ગીર સોમનાથ આ બધા વિસ્તારો અને દક્ષિણ ગુજરાતના મોટાભાગના વિસ્તારો જેમાં સુરત

વલસાડ નવસારી ડાંગ તાપી તેમજ મધ્ય ગુજરાત દાહોદ ગોધરા પંથક વડોદરા ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ જોવા મળશે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *