વરસાદ આગાહી

નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો ઓન્લી ખેડૂત હેલ્પમાં આપનું સ્વાગત છે

આજના રાત્રીના 12:30 વાગ્યાના મહત્વના હવામાન સમાચાર

જાણીશું રાજ્યમાં અત્યારે રાત્રીથી કડાકા ભડાકા સાથે ગાજવી સાથે

વરસાદની શરૂઆત ઘણા બધા જિલ્લામાં થઈ ચૂકી છે રાજ્યના

18 જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે તેમજ કેટલાક

વિસ્તારોમાં મીની વાવાઝોડા જેવો ભારે પવન સાથે વરસાદની

શક્યતાઓ રહેલી છે તો રાજ્યના 18 જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી સાથે

સાથે 13 તારીખ સુધી તોફાની પવન સાથે ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે પોરબંદર જુનાગઢ ગીર સોમનાથ અમરેલી વલસાડમાં

વરસાદની આગાહી કરાય છે ભાવનગર આણંદ દાહોદ વડોદરા ડાંગ છોટાઉદેપુર ભરૂચ નર્મદા સુરત તાપી નવસારીમાં પણ

વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે અમદાવાદમાં પણ મીની વાવાઝોડા જેવો ભારે પવન સુકાયો હતો અને ઘણા બધા

વિસ્તારોમાં સારો એવો વરસાદ જોવા મળ્યો છે કચ્છની વાત કરીએ તો કચ્છ જિલ્લામાં મીની વાવાઝોડું અંજારમાં વિસ્ફોટ ધરાશે

એ રસ્તા ઉપર નદીની જેમ જસમત તો ફરવા રાજ્યમાં મેઘમ વચ્ચે કચ્છના અંજારમાં મીની વાવાઝોડું ઉખાતા હોય તેવી સ્થિતિ

જોવા મળી હતી ભારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ પણ પડ્યો હતો પવનની લીધે અનેક જગ્યાએ વૃક્ષોથી આતા વૃક્ષ રાશિ તથા

શહેરના 20 પુરવઠો ખોવાયો હતો પછી મેં કૃષ્ણ માંડવી તાલુકાઓમાં પણ ધોધમાર વરસાદ છે માંડવીના કોડાઈમાં ભારે પવન

સાથે વરસાદ પડ્યો છે ભારે પવનથી મીની વાવાઝોડા જેવા દ્રશ્યો સર્જાયા હતા રાજકોટ જિલ્લાના પડધરી તાલુકાના ઇટાળા

ગામ પાસે આવેલા ટ્વેંટી ડેમના ચાર દરવાજા ત્રણ ફૂટ ખોલવામાં આવ્યા છે તેમના પાણીની આવક ચાલુ છે ત્યારે અત્યારે નિશાળ

વાળા વિસ્તારમાં આવેલા બિચારા લક્ષ્મી નદીના પટમાં અવરજવર ન કરવા અને સાવચિત રહેવા માટે કંટ્રોલરૂમ દ્વારા જાણ કરવામાં આવેલ છે આણંદ જિલ્લાના અબાસ અને આસપાસના ગામોમાં સીમમાં વાવાઝોડું ત્રાટકતા 50 વિધાથી વધુ ખેતરોના

કેળાના ઝાડ જમીનદોસ્ત થતા ખેડૂતોમાં પારાવાર નુકસાનની સ્થિતિ આણંદ જિલ્લાના અકસ્માતના ગામોની જેમાં ભારે પવન સાથે મીની વાવાઝોડું હતું તો આગામી સમયમાં હજુ પણ ભારે પવન સાથે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે તો ખેડૂત મિત્રો આ હતા મહત્વના સમાચાર

Leave a Comment