સાવધાન! અરબસાગર નવી સિસ્ટમ,વિસ્તારજુઓ

નમસ્કાર મિત્રો મિત્રો સમુદ્રમાં એક ભારે વાવાઝોડું બન્યું છે

તેને કારણે અહીંયા ભારે પવન સાથે વરસાદ પડી રહ્યો છે

મિત્રો આને કારણે અત્યારે ખૂબ જ ભારે વરસાદી સિસ્ટમ બની છે અને વરસાદ પડી રહ્યો છે આગામી સમયમાં આ સિસ્ટમને

કારણે ગુજરાતમાં વીજળીના કડાકા ભડાકા અને પવન સાથે આ સિસ્ટમ ગુજરાતમાં આવી જશે આ સિસ્ટમને કારણે ગુજરાતમાં

ભારે વરસાદી રાઉન્ડ શરૂ થઈ જશે મિત્રો આ સિસ્ટમ ગુજરાતમાં ક્યારે આવશે તથા ગુજરાતમાં ક્યારે ભારે વરસાદી રાઉન્ડ શરૂ

થઈ જશે અને કઈ તારીખ સુધી આ વરસાદ રહી શકે છે તે આપણે આજના વીડિયોમાં બિલકુલ લાઈવ જોઈશું મિત્રો ગુજરાતના

કયા વિસ્તારમાં કઈ તારીખે અને કેટલો વરસાદ થઈ શકે તે બધું લાઈવ જોવા માટે આ વીડિયોને છેલ્લે સુધી જુઓ ચેનલમાં જો

નવા હોય તો તમે ચેનલને સબ્સ્ક્રાઇબ કરી લો વીડિયોને લાઈક કરી તમારા મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરજો જેથી તે પણ વરસાદ

અને વાવાઝોડાની બિલકુલ લાઈવ આગાહી તેમના ફોનમાં જોઈ શકે મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે દક્ષિણ ભારતમાં એક

ભારે વરસાદ સિસ્ટમ બની છે તેને કારણે સમગ્ર દક્ષિણ ભારતમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે 30 મી તારીખે અને સાંજે 5:00 વાગે આ સિસ્ટમ ગુજરાતમાં આવી જશે જેને કારણે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે 31 ની તારીખે દક્ષિણ

ગુજરાત ભાવનગર થાન જુનાગઢ અમદાવાદ મહેસાણા આ બધા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે મિત્રો પાંચમી તારીખ સુધી ગુજરાતમાં આ વરસાદી રાઉન્ડ રહી શકે છે જ્યારે પાંચમી તારીખથી તીવ્રતા ઘટતી જશે અને છઠ્ઠી તારીખથી ગુજરાતનું

વાતાવરણ સૂકું થઈ જશે 28મી તારીખે અને સવારે 10:00 વાગે મોરબી નવલખી માળીયા હળવદ વાંકાનેર સાવડી ધ્રોલ થાન કેશોદ માંગરોળ કદાચ વેરાવળ કોડીનાર વડોદરા બોરસદ જંબુસર કરજણ ડભોઇ બોડેલી છોટાઉદેપુર સિનોર ભરૂચ કોસંબા

વાંકલ ઉમરપાડા ડેડીયાપાડા ખાપર સુરત બારડોલી વ્યારા બીલીમોરા વલસાડ વાસદા આવવા સાપુતારા ભવથાન અંબોશી વાપી આ બધા વિસ્તારમાં ક્યાં ક્યાં કડવો વરસાદ થઈ શકે છે 28મી તારીખે સાંજે 5:00 વાગે દસાડા કુડા હળવદ ધાંગધ્રા

વિરમગામ સુરેન્દ્રનગર ડેડીયાપાડા ઉમરપાડા ખાપર આ બધા વિસ્તારમાં ક્યાં ક્યાં ખડકો વરસાદ થઈ શકે છે 29 મી તારીખે બપોરે 2:00 વાગે જામનગર લાલપુર ખંભાળિયા ધ્રોલ કાલાવડ ઉપલેટા કુતિયાણા કદાચ કેશોદ જુનાગઢ જેતપુર વિસાવદર

માંગરોળ વેરાવળ કોડીનાર તુલસીશ્યામ ઉના રાજુલા ભાવનગર ખડ શિયાળા તળાજા બાણગઢ બરવાળા ધંધુકા નળસરોવર ધોળકા મેમદાવાદ તારાપુર ખંભાત જંબુસર ડભોઈ વડોદરા, ચાંપાનેર બાલાસિનોર બાયડ કચ્છના રાપર માનપરા ભચાઉ

ગાંધીધામ અડેસર ભુજ આ બધા વિસ્તારોમાં કે કે હળવો વરસાદ થઈ શકે છે જ્યારે 30મી તારીખથી ભારે વરસાદી રાઉન્ડ શરૂ થઈ જશે અને 30 મી તારીખે બપોરે 3:00 વાગ્યાથી દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ શરૂ થઈ જશે ત્યારબાદ વારાફરતી દરેક

જિલ્લામાં ભારે વરસાદી રાઉન્ડ જોવા મળી શકે છે પાંચમી તારીખ સુધી ગુજરાતમાં આ વરસાદ રહી શકે છે છતાં પણ મિત્રો તમે ચેનલને સબ્સ્ક્રાઇબ કરી લેજો કારણકે હવામાનમાં કોઈપણ પ્રકારનો ફેરફાર હશે તો તમને આ ચેનલ પરથી વિડીયો

Leave a Comment